Skjut inte mer i skärgården

Sverige är värt att försvara, det inser de flesta. Verktygen för att försvara landet är många, det militära försvaret är ett av dessa. Då krävs att Försvarsmakten genomför övningar.

 Sveriges förmåga att samarbeta med andra    länder stärker vårt eget försvar men också möjligheterna att agera i internationell insats.

 Övning i skärgårdsmiljö har visat sig viktigt, dels för vårt eget försvar men också inför internationella insatser.

 Dessvärre har tidigare regeringar tydligt deklarerat att det inte finns skäl att ha kvar några försvarsförband i Göteborg. Rimligen borde därför även försvarsmakten anpassa sin    verksamhet utefter dessa beslut även när det gäller övningsområdena.

 Ska vi inte ha ett försvar av Västkusten ska vi rimligen inte heller ha några övningar här heller.

 Ska försvaret endast finnas kvar på ostkusten kan man tycka att försvaret även ska koncentrera sina övningar dit. 


 Vi kristdemokrater har tydligt markerat vår ståndpunkt. Vi anser att försvarets nya ambitioner hotar Göteborgs södra skärgårds möjligheter till en god utveckling avseende miljö för boende, djur och natur, samt för turism och fritidsliv.

 Givet försvarets behov av övning i    kombination med dess njugga inställning till västkusten bör den     nuvarande nivån inte överskridas, vilket nog dessutom till nöds kan       accepteras av de flesta skärgårdsbor.

 Men om militären får utöka antalet skjutdagar per år från 25 till 115, och höja antalet skott med finkalibrig ammunition 3000 procent, blir det ohållbart. 

 Det handlar inte bara om några obebodda och otillgängliga öar. Dessa öar och vattendrag är känsliga och betydelsefulla områden.

 Vi känner oss är inte trygga med den redovisning som Försvarsmakten delat med sig av rörande miljöpåverkan och andra konsekvenser.

 Dessutom krockar militärens planer med redan färdiga byggplaner. 


 De negativa följdverkningarna är långt mycket mer besvärliga att hantera för det civila samhället än vad ett nej i miljödomstolen skulle vara för  Försvarsmakten. Rimligen borde domstolen väga in alla samhällsnyttor och prioritera mellan dessa. Självklart måste domstolen då också beakta statens ovilja att försvar västkusten och hålla     förband här. 

 Det rimliga är därför att neka Försvarsmakten dess begäran om en drastiskt höjd ambitionsnivå gällande övningar i södra skärgården.  

 Vi vädjar därför till försvarsministern att stå upp för invånarna i Göteborgs södra skärgård och försvara deras framtid, försvara den känsliga naturen och försvara möjligheten till fortsatt       friluftsliv. Om du inte vet hur man gör det, är du välkommen ner hit för att öva.


Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD).

 Marianne Bergman

Ledamot (KD) i Göteborgs kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden Västra Göteborg.