Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så mycket tjänar vi på kollektivtrafiken

Nu när hälsa och sjukvård är så aktuella är det intressant att Vägvalet (i GT 7/8) visar upp ytterligare ett område de inte förstår. "Ja till trängselskatt i Göteborg" bildades 2012 med syfte att vara en positiv informationskanal kring trängselskatt. Inte att, som Vägvalet hittat på, motverka folkomröstningen. Vi underkänner vare sig folkomröstningen eller den representativa demokratin.

Att avfärda det faktum att fler resor med kollektivtrafik leder till minskade kostnader för sjukvården med att det är uppdiktade påståenden och taget ur luften när i princip all forskning och fakta pekar på dessa samband är anmärkningsvärt. Att det är lönsamt att satsa på kollektivtrafik och cykelbanor i städer är inte kontroversiellt, det är vedertaget.

"De som åker kollektivt är friskare än de som kör bil", konstaterar Trivector Traffic. "Det lönar sig för samhället med mer kollektivtrafik, det blir mindre sjukvårdskostnader. Det är vår slutsats."

Kollektivtrafikanter rör sig i snitt fyra gånger mer än bilister under dagen. Trivector kommer också fram till att om vi lyckas fördubbla användandet av kollektivtrafik så kan vi räkna med en folkhälsovinst och en besparing på 17 miljarder kronor genom färre olyckor, mindre sjukvårdsbehov och minskad trängsel.

Några av de områden där Vägvalet erhöll flest röster i det allmänna valet 2010 var Björlanda och Kärrdalen/Tolered. Det finns ett starkt samband mellan inkomst, bilinnehav och hur mycket man betalar i trängselskatt.

I Torslanda betalar man i snitt 84 kronor per månad, jämfört med 33 kronor per månad i Bergsjön. Vägvalet vill lyfta fram låginkomsttagare som de hårdast drabbade, men med trängselskatten är tanken att de som orsakar samhällskostnaderna ska stå för notan. Att Vägvalets stöd är starkast bland de som tjänar bra och åker mycket bil är ett tecken på att det blev så.

Låginkomsttagare är i mycket högre utsträckning beroende av bra kollektivtrafik i sitt dagliga liv, något Vägvalet vill förvägra dessa grupper då de konsekvent argumenterar mot busskörfält och mot bättre pendeltåg.

Älskar Göteborg gör Vägvalet säkert, men det räcker inte att säga det, man måste visa det i handling. Då håller det inte att gripa siffror ur luften för Västlänken. Talar de om 2100 års prisnivå nu? Det är inte heller trovärdigt att vara stenhårda om att frågan är trängselskatt för att sen svänga och tala om allt utom den. De älskar sina bilar så mycket att de glömmer sjukvård, hälsa, miljö och den stora majoritet som inte har tillgång till bil.

 

Jan Lenander

Åsa Österlund

Nätverket Ja till trängselskatt

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!