REPLIK: Visst satsar vi på kollektivtrafiken

I en debattartikel i GT (19/12) vill Birgitta Ling-Fransson (FP) kvalitetssäkra kollektivtrafiken.

Det är bra att nu även Folkpartiet engagerar sig i den här frågan. Tyvärr är Birgitta Ling-Fransson inte med i regionfullmäktige, som numera har ensamt ansvar för hela kollektivtrafiken, utan sitter i Göteborgs trafiknämnd och i kommunfullmäktige.

I regionfullmäktige var FP näst sämst på satsningarna till kollektivtrafiken för 2013. Endast Sverigedemokraterna hade ett lägre belopp.

I den bästa av världar har man obegränsade resurser i ekonomi, tillgängliga bussar, bussförare och utrymme på vägarna.

Nu är det inte så.

Trots att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Västerpartiet tillför stora ökningar till kollektivtrafiken 2013 kan vi inte både bygga ut nya linjer som vi gör och samtidigt behålla all tidigare trafik.

Vi måste prioritera de åtgärder som gynnar flest resenärer och acceptera att vissa får sämre tillgänglighet.

De satsningar som görs stämmer väl överens med vad Göteborg och de andra kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund beslutat i det så kallade K2020-projektet.

Samtidigt måste vi självklart följa upp satsningarna och vara lyhörda, samt vara beredda att justera.

Birgitta Ling-Fransson, som sitter i trafiknämnden, borde kanske fundera på hur alla bussarna skulle få rum i centrala staden. Redan nu har cirka 90 nya bussar satts in.

I såväl Västtrafiks styrelse som i kollektivtrafiknämnden har inte FP ledamöterna haft några andra förslag.

Men, som sagt, vi ser med glädje fram emot att nu även Folkpartiet engagerar sig, och vi hoppas Birgitta Ling-Fransson påverkar sina kolleger i regionen. För 2013 ville Folkpartiet minska anslagen till Västtrafik med 126 miljoner kronor.


Ulrika Frick, ordförande (MP) i kollektivtrafiknämnden

Leif Blomqvist, ordförande (S) i Västtrafik