Replik: De som tjänar mest betalar mest

Kommunistiska Partiet är nu inte ensamt på ytterkanten i sin uppfattning om att vara emot trängselskatten, men visst höjer man på ögonbrynen när ett parti som säger sig stå upp för de svaga i samhället inte ser vinsterna som trängselskatten ger just till dem som tjänar minst (GT 25/8).

I Biskopsgården äger ungefär 15 procent bil, i Björlanda varannan invånare. I Björlanda är å andra sidan medelinkomsten 200 000 kronor högre än i Biskopsgården.

Trängselskatten slår mot dem som kör bil, och de som kör bil är höginkomsttagare som har råd att ha bil. Låginkomsttagaren åker därför mest kollektivt då vardagsekonomin inte tillåter dagligt bilåkande.

Örgryte och Oskar Fredrik

Mest trängselskatt betalar bilägare i Örgryte och Oskar Fredrik, två välbeställda områden i Göteborg. Samma tendens ser man i Stockholm - de som tjänar mest betalar också mest trängselskatt. Att Ulf Nilsson i KP därmed försvarar höginkomsttagare torde även förvåna de egna leden.

De pengarna som kommer in från trängselskatten satsas i huvudsak på kollektivtrafiken. Detta gynnar i första hand låginkomsttagare då dessa använder kollektivtrafiken mest. Att orubbligt anse att staten ska stå för all ny infrastruktur kan man naturligtvis göra, men skulle Göteborg vägra att bidra med sin del i nuläget skulle göteborgarna aldrig få den satsning på bättre och mer miljövänliga kommunikationer som vi så väl behöver. En satsning värd hela 34 miljarder!

Bortser från miljön

Ifrågasätt gärna systemet med medfinansiering om ni vill, men försätt inte Göteborg och Västra Götaland i en sits som kommer att drabba miljön, öka trängseln och värsta fall försena viktiga projekt som gör mest nytta för dem med lägst inkomst.

Ulf Nilsson bortser dessutom helt från miljön i sin argumentation. Trängselskatten har bidragit till kortare köer, förbättrad luft och snabbare restider. I innerstaden har kväveoxider minskat med hela 16 procent. Höga kväveoxidhalter försämrar lungornas kvalitet och försvårar besvären för de med astma eller allergi. Utöver det har även bullret minskat. Buller ökar risken för psykisk och fysisk ohälsa, ökar stressen och leder till ökade hjärt- och kärlsjukdomar.

Förmögenhetsskatten kanske skulle kunna finansiera de välbehövliga satsningarna i Västsvenska paketet, men den minskar inte trafiken och leder inte till minskade utsläpp, något som helt bortses ifrån.

Så Ulf Nilsson, sätt prestigen åt sidan och säg ja till trängselskatt - för miljön, för Göteborgs framtid och för dina väljare.


GABRIEL LINDH

DAVID LILJEROS

Nätverket Ja till trängselskatt i Göteborg

FAKTA

Debattera I GT

Vi välkomnar politisk debatt, inte minst lokal och regional. Mejl: debatt@gt.se Fax: 031-725 90 02.

Artiklarna får inte vara längre än 2 600 tecken inklusive mellanslag. Arvode ges normalt inte och manus returneras ej.

Redaktionen förbehåller sig möjligheten att korta och rätta insänt material.