Replik: All forskning stöder sprututbyte

Hampus Magnusson och Anti Avsan gör precis det som vi kan förvänta oss  av motståndarna till sprututbytesprogram (i GT 9/5): dels relativisera  forskningen och dels blanda ihop en viktigt hälso- och sjukvårdsinsats  med narkotikapolitik. Att en hälso- och sjukvårdinsats skulle innebära  en liberalisering av narkotikapolitiken är helt fel. Att forskningsläget  om effekterna av sprututbyte skulle vara oklart är helt fel. Vi vet i  dag att det är effektivt för att förbättra folkhälsan.

Magnusson och Avsan säger att motarbeta narkotikamissbruk innebär att aktivt arbeta för att så få människor som möjligt ska fastna i missbruk. Det är sant, och är inget som står i motsättning till sprututbytesprogram. Detta handlar inte om personer i risk för missbruk, utan om de som redan är i missbruk och vilka insatser vi kan göra för dem. Enligt Socialstyrelsen visar forskningen att sprututbytesprogram är effektiva för att förbättra hälsan hos missbrukare och leder till en bättre möjlighet till avvänjning.

Genom att måla upp skräckexempel som skulle vara helt olagliga i Sverige försöker Moderaterna demonisera både missbrukare och den del av missbruksvården som arbetar med sprututbytesprogram. I till exempel Malmö och Lund förekommer sedan flera år ett sådant program. Socialstyrelsen har konstaterat att det effektivt stoppat blodsmitta samt varit en viktig kontaktyta för annan vård och avvänjning för gruppen injektionsmissbrukare.


I ett sprututbytesprogram ingår alltid omfattande psykosociala och medicinska insatser utöver själva sprututbytet. Det är ett lagkrav. Insatser som leder till bättre hälsa och större möjligheter till avvänjning för den mycket utsatta gruppen missbrukare.

I dag finns det hundratals platser runtom i världen som erbjuder sprututbyte. Forskningen är inte alls tvetydig och osäker. WHO, EU, Socialstyrelsen samt kort och gott samtliga nationella expertmyndigheter i västvärlden menar att sprututbytesprogram är en självklar del av god missbruksvård. Det är också utifrån forskning och beprövad erfarenhet som Västra Götalandsregionen bett Göteborg om möjligheten att få starta verksamhet här. Enligt lagstiftningen måste staden lämna sitt godkännande. Tyvärr gjorde den inte detta vid fullmäktiges senaste sammanträde eftersom både M och S var emot.

Det är ett högt personligt pris i försämrad hälsa en mycket utsatt grupp i Göteborg får betala. Allt för att några beslutsfattare i den här staden ska få behålla sin syn på narkotikapolitik och inte skilja den från hälso- och sjukvård.


Daniel Bernmar

Ordförande (V) SDN Örgryte-Härlanda, ersättare i kommunfullmäktige