Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Rent vatten för alla

Vatten är en av världens viktigaste tillgångar. Foto: Dmitry Kushch

780 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten, det är en viktig fråga att lösa för världens hållbarhet, skriver biståndsminister Gunilla Carlsspn (M) och Lars Hjälmered (M), riksdagsledampot (M).

Vatten är en så självklar del av vår vardag att vi knappast noterar när vi använder det. Vem minns hur mycket vatten som gick åt under morgonens tandborstning, eller precis hur många minuter morgonens dusch tog? Sällan påminns vi om den stora betydelsen i att vi slipper kämpa dagligen för de vattenresurser vi använder. Läget är det motsatta i många delar av världen.

 

Ännu saknar ungefär 780 miljoner människor tillgång till rent vatten. För många av dessa miljoner människor innebär det att en stor del av vardagen måste ägnas åt att hitta rent vatten för att dricka, i slutändan för att kunna överleva.

År 2013 är FN:s internationella år för vattensamarbete, och i dagarna är det ett år sedan konferensen i Rio de Janeiro, Rio+20, hölls. Den har gjort ett särskilt starkt avtryck i den globala utvecklingspolitiken, bland annat därför att man klart och tydligt, en gång för alla, slog fast att de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling måste hanteras i ett samlat grepp.

 

Vatten är en nyckeldel i ekonomin, och både industrier och jordbruk kräver vattentillgång för att kunna fungera. På samma sätt är vatten en viktig grund i jordens ekologiska system, men också för varje samhälles möjligheter att kunna existera på ett socialt hållbart vis. På många håll i världen är brist på vattenresurser inte bara en källa till mänskligt lidande, utan också till ökade risker för konflikter mellan staten och områden. Mellanöstern är ett tydligt exempel, där vattenfrågan är en av många källor till konflikt mellan Israel och Palestina.

 

Vi är därför glada för att frågan om hållbar utveckling och hållbara vattenresurser vinner mark på flera håll i världen. Mellan år 1990 och 2010 fick ytterligare 2 miljarder människor tillgång till grundläggande dricksvatten, men år 2025 beräknar man att nästan samma antal människor – 1,8 miljarder – kommer att leva i områden där vatten är en bristvara. De stora framsteg som nåtts sedan 1990 visar ändå att problemet är möjligt att lösa.

 

FN:s millenniemålspanel föreslog tidigare i månaden att nästa globala utvecklingsmål bör sikta på att alla människor ska ha tillgång till rent dricksvatten och säker sanitet. Det är nödvändigt både för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det är bara så, genom att följa deklarationen från Rio+20 och hantera de tre dimensionerna på en och samma gång, som vi kommer att kunna nå en hållbar värld där kommande generationer kan leva under samma välstånd som vi.

 

 

Gunilla Carlsson (M)

Biståndsminister

 

Lars Hjälmered (M)

Riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Göteborg  

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!