Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Politikerna struntar i politiska riktlinjer

Yes - in my backyard (YIMBY) vill bygga mer och bättre stad i Göteborg.  Vi vill säga ja till utveckling av vår närmiljö. Det är glädjande att  staden får växa öster om Kungsbackaleden. Där ser vi en stor potential.  Tyvärr misslyckas kommunen kapitalt med att ta vara på den.

Nyligen avslogs överklaganden av en plan för 450 bostäder längs Delsjövägen (platsen där Synvillan tidigare låg). Det är en plan som vi kritiserat hårt. Läget är mycket strategiskt, det är en viktig koppling från centrum (Korsvägen) mot öst. Här finns förutsättningarna för ett riktigt stadsmässigt stråk omgivet av tusentals bostäder och arbetsplatser. Det skulle kunna bli en Linnégata österut. Ett nytt Olivedal, och Delsjöområdet skulle bli stadsdelens slottsskog. Här väljer kommunen i stället att planera en gles och isolerad bostadsenklav.

Tyvärr är detta inte ett enstaka snedsteg. Allt tyder på att staden fortsätter på inslagen väg. Nyligen var en ännu sämre plan ute på samråd. Den här gången för Östra Kålltorp (området vid Renströmska sjukhuset). I korta drag tar man en stor grönyta i anspråk för att tillföra ett fåtal utspridda hus, bilvägar och parkeringar. Totalt skapas dock inte mer än 550 bostäder.

Yimby lyfter ofta fram att det är viktigt att bygga tätt och stadsmässigt i stället för gles förort, som kommunen vill göra i Östra Kålltorp. Ett skäl som framgår tydligt i den här planen är att glesa strukturer kräver mer utrymme och därför förstör mer värdefull natur. En tätare struktur hade skapat fler bostäder och sparat mer grönt samtidigt.

Ett annat skäl beskrivs i stadens egen utbyggnadsplanering. Sambandet mellan täthet och service är 80 procent. Färre människor leder alltså till sämre lokal service. Boende i glesa strukturer får alltså längre till sina vardagsmålpunkter. Det leder till ökat bilberoende och mer biltrafik i hela staden.

I stadens politiskt antagna översiktsplan föreskrivs en tät blandstadsmiljö med mycket bostäder och service. Ändå fortsätter kommunen att göra glesa planer med få bostäder och ingen service. Att tjänstemännen struntar i de politiska riktlinjerna som dras upp är ingenting mindre än ett demokratiproblem.

Det här kan inte fortgå. Göteborg behöver inte fler isolerade bostadsområden i city-nära lägen. Göteborg behöver ett city som växer utåt. Vi behöver också en hållbar utveckling där stadsmarken används effektivt, så att värdefulla grönytor får finnas kvar i hela staden. Det är den inriktning som de folkvalda redan beslutat om. Så ta steget och planera för stad!


Johannes Westlund
Medlem i Yimby Göteborg
Patrik Andersson
Samordnare för Yimby Göteborg