Öppna staden för matentreprenörer

Tänk vad härligt att köpa sig något gott att äta och sätta sig vid  kanalen eller utmed älven en solig vårdag! Matförsäljning på gatan  skapar liv och rörelse. Det kan också släppa loss en kreativitet då  matentreprenörer får möjlighet att driva företag. Fler food trucks  gynnar stadens medborgare, företagare och turister.

I dag finns några få så kallade food trucks, alltså fordon där mat serveras direkt till förbipasserande, i Göteborg. Till exempel har vi mycket uppskattade Strömmingsluckan och Korv United på Magasinsgatan. Tyvärr har Göteborgs stad varit restriktiv med att ge ut tillstånd, och nu vill vi se en förändring.

Mat, gärna lättillgänglig sådan, är viktig för så väl göteborgare som turister. Matförsäljningen på gatan skapar liv och rörelse och blir ett positivt inslag i gatubilden. Men det handlar inte bara om själva maten. Det kan också släppa loss en kreativitet, där matentreprenörer får möjlighet och chans att driva företag.


En stor del av de turister som besöker staden vill också ta del av den lokala matkulturen i Göteborg. Visit Sweden, som arbetar för att främja Sverige som turistnation, uppger att 40 procent av de resenärer som de vänder sig till vill ägna sig åt kulinariska upplevelser under ett besök i Sverige. Det är en möjlighet att ta tillvara.

I Stockholm har man på prov haft ett system med 20 stycken food trucks, vilket fungerat så bra att man nu gör en utökning av antalet till 100. Vi är positiva till att pröva Stockholmsmodellen som utgångspunkt för att kunna göra något liknande runtom i Göteborg, gärna med start på Hisingen.

Tidigare har trafikkontoret avvisat food trucks då det varit problematiskt med hanteringen av avfallet och att ordna anvisad plats. Det borde dock inte vara ett problem. Stockholm prövade bland annat en modell där bilarna inte haft fasta platser utan använde exempelvis tomma parkeringsplatser, och spred sedan information via sociala medier om var bilarna befann sig.


Sedan vi tog initiativ till fler food trucks efter tips från Hisingenftw-bloggen har uppmärksamheten varit stor och positiv. Glädjande nog har Företagslotsen på Business Region Göteborg redan fått in intresserade food truck-företagare och jobbar nu tillsammans med stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och miljöförvaltningen för att möjliggöra för fler matentreprenörer i Göteborg.

I dag kommer förslaget från FP, M och KD om fler food trucks att hanteras i kommunstyrelsen. Gensvaret har varit positivt och nu hoppas vi på ett ja från S, MP och V till förslaget. Göteborg behöver fler matentreprenörer och food trucks!


Helene Odenjung
Kommunalråd (FP)