Öppna för insyn i byggplaneringen

Drömstaden blev sovstad.
Foto: Ari Asp

I morgon onsdag ska kommunstyrelsen ta beslut om nya ägardirektiv för det kommunala Älvstrandsbolaget. Det kan låta som en udda byrå­kratisk fråga men det gäller faktiskt makten över vår framtida stadskärna, den så kallade Centrala älvstaden.

Göteborg står inför en enorm stadsutveckling. Dagens innerstad är tänkt att växa med det dubbla och vår utmaning är att förtäta staden på ett sätt som skapar levande och attraktiva stadsdelar med samma variationsrika stadskvaliteter som den gamla innerstaden gett oss.

Sedan tjugo år tillbaka har stora delar av Norra älvstranden bebyggts enligt den så kallade "älvstrandsmodellen", vilken innebär att bygg- och fastighetsföretag tillsammans med staden bildar ett konsortium som gemensamt planerar, finansierar och bebygger områden bit för bit.

Detta har resulterat i att det har rullats ut en enformig kontors- och bostadsmatta över hela Norra älvstranden och att den täta, levande blandstaden som utlovades fortfarande lyser med sin frånvaro.

Därtill har byggprocessen stundtals gått oerhört långsamt, försämrat konkurrensen och inneburit minimal insyn och möjlighet att påverka för enskilda ­göteborgare.

När vi nu i stället vill ha en snabb, dynamisk och spännande stadsutveckling mitt i centrala staden så är det dags att våga tänka nytt. Att även i fortsättningen låta älvstrandsmodellens förhandlingar och informella handskakningar i korridorer standardisera stadsmiljön kan ­omöjligt vara bästa vägen för en stad som kämpar hårt för att skapa transparens och nytt förtroende bland medborgarna.


LENA HASSLÖF GUSTAFSSON Ansvarig för näringspolitik hos Fastighetsägarna Göteborg

Vi önskar därför att kommunstyrelsen i morgon bordlägger ärendet om ägardirektiv för vidare utredning då många väsentliga frågor ännu är obesvarade. Vilka alternativ till älvstrands­modellen finns det, vilka nationella och internationella erfarenheter kan vi lära oss av och borde inte kommunala mark- och bebyggelsefrågor egent­ligen hanteras i adekvata förvaltningsnämnder i stället för bakom stängda bolagsdörrar?

Låt oss tillsammans ta reda på svaren på alla  ­ relevanta frågor, lägga enskilda bolagsintressen åt sidan och sedan ta ett gemensamt helhetsgrepp när vi formar vårt framtida  ­ Göteborg.


LENA HASSLÖF GUSTAFSSON

Ansvarig för näringspolitik hos Fastighetsägarna Göteborg