Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Öppet brev till landets alla kommunpolitiker

Lagen om stöd och service (LSS) infördes för att människor med  funktionshinder ska få möjlighet att leva så fritt och självständigt som  möjligt. LSS är helt unik i världen, och många tittar på Sverige med  beundran tack vare denna lagstiftning. Vi ska vara stolta över detta!

Lagen måste vara flexibel. Vad som ingår i exempelvis "goda levnadsvillkor" är ju olika för olika människor, och det är helt naturligt. Det är därför oerhört allvarligt att flexibiliteten utnyttjas för att neka enskilda det de lagligen har rätt till och behöver.


"Kalla fakta" avslöjade i söndags att många kommuner anlitar KommunLex AB. De klipp som visas i programmet innehåller oacceptabla citat som ger uttryck för en hemsk människosyn.

Det är inte lagen som har förändrats, utan den tolkas olika. Risken är stor att enskilda hand- läggare och kommuner på egen hand urholkar lagen, som är tydlig med att ekonomin inte ska styra vem som har rätt till ett värdigt liv.

Vi som skriver detta har båda lång erfarenhet av LSS. Maja har arbetat som assistanssamordnare i tio år. På senare år läggs allt mer tid på att överklaga beslut, lära brukare hur handläggarna tänker och diskutera hur man ska uttrycka sig för att kommunens handläggare ska förstå ens behov.

David föddes med ett gravt funktionshinder som gjorde att armar och ben var i stort sett förlamade.


Han är berättigad till personlig assistans genom LSS och har tack vare sina assistenter haft möjlighet att plugga, tävla och arbeta. I dag är David kommunalråd i Göteborg och andre vice parti-ledare för Kristdemokraterna. Det hade inte varit möjligt utan LSS.

Avslöjandena i söndagens "Kalla fakta" visar att det finns kommuner som beter sig på ett oacceptabelt sätt. Det är människorna i organisationer som avgör vad som är bra. Deras värderingar är avgörande för kvaliteten i välfärden.

Vi menar att det krävs ett omfattande värdegrundsarbete i alla delar av välfärden. Såväl kommuner som företag kan göra fel. Värde- grund är viktigt, oavsett vilken verksamhet det handlar om.


Nu kräver vi en genomlysning i alla kommuner kring vilka konsulter som används och varför. Det är oacceptabelt att kommuner runtom i Sverige urholkar en rättighetslag som vi ska vara jättestolta över.

Livskvalitet får inte diskuteras ur ett kostnadsperspektiv. Sveriges kommunpolitiker måste bli bättre, för det vi nu sett är helt enkelt inte acceptabelt!


DAVID LEGA

Kommunalråd i Göteborg och andre vice partiledare för Kristdemokraterna

MAJA KOPPFELDT

Ägare Livsanda Assistans AB samt kristdemokrat