Ökad tillgänglighet av droger ökar missbruk

Om "lättare droger" legaliseras kommer den organiserade brottsligheten att minska, lovar Andreas Fock och Daniel Svensson (GT 31/7). Vi ser detta som helt osannolikt. Erfarenheter från USA visar att i de delstater där medicinsk marijuana har tillåtits, i strid mot federal lag, har den totala narkotikaanvändningen och även det direkta missbruket i stället ökat.

Även i Sverige skulle en legalisering med all säkerhet leda till en ökning av både det totala bruket och missbruket av narkotika. Precis som tobaksrökning är en inkörsport till rökning av cannabis och marijuana är dessa droger i sin tur en inkörsport till tyngre droger.

Målet med den restriktiva narkotikapolitiken är att minska användningen och tillgången på narkotika, exempelvis cannabis. Ett sätt att göra det är att med hjälp av tillgänglig forskning bistå kommunerna i deras förebyggande arbete med kunskapsspridning och se till att forskningen också gör nytta inom vård och behandling. Den som vill bli fri från droger måste lämna sin missbrukarpersonlighet bakom sig, vilket många som har fastnat i missbruk har stora svårigheter med.

Vi anser att det är viktigt att det sprids kunskap som beskriver riskerna med cannabis. Det finns otaliga studier där man konstaterar att cannabismissbruk kan leda till hjärnskador, i första hand hos barn och tonåringar. Beroendeforskaren och professorn Fred Nyberg konstaterar att användning av cannabis ofta påverkar minnet, förmågan till inlärning, den motoriska förmågan och uppmärksamheten. Även psykoser och permanenta hjärnskador kan komma som en följd av cannabisanvändning.

Forskningen påvisar många andra allvarliga faror med användning av cannabis, faror vars långsiktiga effekter vi inte helt och fullt känner till ännu. Det finns goda skäl för att cannabis är listad i FN:s narkotikakonventioner som en olaglig och farlig drog.

Att lovorda en "marknadsanpassning" av cannabis, som Andreas Fock och Daniel Svensson gör, är en teoretiserande och verklighetsfrånvänd inställning. Vi rekommenderar besök hos exempelvis KRIS (Kriminellas revansch i samhället) där människor som har fått sina liv förstörda av narkotika kan berätta hur cannabis har bidragit till detta.

Samhällets insatser måste självklart fokusera på att minska tillgången på narkotika och inte på någonting annat!


ANTI AVSAN
Riksdagsledamot (M), ledamot i justitieutskottet, domare och tidigare polis.


PONTUS BÅTH
Vice ordförande, MUF Göteborg.