Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nyttan av Västlänken balanserar kostnader

Vi måste lyfta blicken och tänka framåt. Det är bra att de som styr Göteborg vaknat till om att utveckla staden.

Broschyren om Västsvenska paketet som damp ner i många brevlådor förtjänar ett annat perspektiv än det Vägvalet ger i en debattartikel på GT.se 28/12. Det är dags att börja se fördelarna med Västlänken och sluta leta fel och alternativ.

Det är fascinerande med den kritik som kom när 0,06 promille av Västsvenska paketets budget användes för information och när övrig kritik handlat om avsaknad av information. Jämför vi informationsmängden med GT:s och GP:s digra flöde blir det verkligen en droppe i havet. Det är ologiskt att klaga på för lite information och sedan kritisera informationen och kalla det floskler.

Västlänken har en nytta som mer än väl balanserar dess kostnader. Fördelar i form av kortare restider, mindre köer, ett avlastat centrum, ökad tillgänglighet och närhet överstiger 20 miljarder kronor. Västlänken är därför en viktig satsning för Göteborgs fortsatta utveckling.

Centralen, Korsvägen och Haga är bra knutpunkter för pendeltåget. Vi täcker in alla spårvagnslinjer och flertalet busslinjer. Bara vid Haga går sex spårvagnslinjer, en nästan varje minut i rusningstid samt en buss var 5:e minut som fångar upp resenärer från de västra förorterna. Korsvägen har en liknande effekt österut. Det är avgörande för att få en resandeökning och restidsförkortning som inget alternativ till Västlänken klarar. Detta kommer dessutom minska trycket på Brunnsparken, ett gammalt krav.

 

Tar man hänsyn till kostnaderna för bilsamhället och priset för att inte utveckla kollektivtrafiken borde var och en förstå behovet av Västlänken. Vi pratar om folkhälsa, trafikskador och vårdkostnader. Kollektivtrafikanter rör sig i snitt fyra gånger mer än bilister, och frekvensen av kroniska sjukdomstillstånd, fetma och högt blodtryck har visat sig vara lägre i orter med högre befolkningstäthet och bra kollektivtrafik. I mindre biltäta områden är även olycksriskerna lägre än i mer bilorienterade områden, enligt Trivector. Naturvårdsverket menar att lägre utsläpp från biltrafiken kan ge till exempel färre fall av barnastma och lägre vårdkostnader. Kan vi värdera dessa ökande kostnader och väga och emot, eller ska vi stirra oss blinda på 20 miljarder kronor?

 

Göteborg behöver akut en kraftfull stadsutveckling på flera olika sätt, och då är Västlänken en viktig investering. Inga andra alternativ ger en genomfartstunnel med stationer som knyter samman den regionala och lokala kollektivtrafiken. Det är dags att överge långbänken och lämna de som saknar visioner om en hållbar framtid vid vägkanten.

 

Åsa Österlund

Ja till trängselskatt i Göteborg, sjukgymnast och miljösamordnare.


Jan Lenander

Gymnasielärare samhällsbyggnad och miljö.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!