Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nu måste vi hitta en lösning gemensamt

Genom att inrätta en självständig skolförvaltning kan vi få en bättre översikt av våra skolor och deras kvalitetssäkring, skriver företrädare för "Vägvalet". Foto: Peter J Olsson

Den svenska skolan får underbetyg i PISA-rapporten (PISA = Programme for International Student Assessment), en rapport som skickat en chockvåg genom Sverige. Våra barn och ungdomar får inte rätt förutsättningar till lärande inför framtiden.

Det är en allvarlig situation och en av de största utmaningarna som den svenska politiken står inför.

Men i stället för att kraftsamla väljer ledande partier från höger till vänster att beskylla varandra. Enligt alliansföreträdarna i Göteborg är detta spiken i kistan för den socialdemokratiska skolpolitiken. Samtidigt slår man ifrån sig den alliansstyrda regeringens misslyckande med att skylla på historien.

Socialdemokraterna väljer att beskylla regeringen för misslyckandet. Men de har själva ett stort ansvar i Göteborg efter att ha regerat i snart 20 år. Det är kommunen som har det yttersta ansvaret i det nederlaget.

 

Vi, och förmodligen de flesta föräldrar, är inte speciellt intresserade av denna pajkastning. I stället bör alliansen och de rödgröna vara försiktiga i sina anklagelser, vilket stärks i argumenten som går kors och tvärs. För vi kan konstatera att trots allt har ingen lyckats.

Det är därför läge att begrava stridsyxan om vems fel det är och i stället gemensamt finna en lösning. Våra barn saknar politisk färg och ska ha en likvärdig och bra skolgång. Det är målet som politiken ska lösa.

Vi kan ödmjukt erkänna att vi inte har patentlösningen, men vi har några idéer som vi tror är ett steg i rätt riktning. Genom att inrätta en självständig skolförvaltning kan vi få en bättre översikt av våra skolor och deras kvalitetssäkring.

Vi anser att detta är första steget för att uppnå den likvärdighet och rättvisa som våra barn och ungdomar förtjänar.

 

För att nå dit måste prestigen och ideologierna begravas djupt. Det är dags att visa våra barn vad det innebär att vara vuxen och hur problem löses när parter tar ansvar.

 

Theo Papaioannou

Partiledare Vägvalet

Catarina Pettersson

Kandidat Vägvalet

Marie-Louise Bergström

Kandidat och styrelseledamot Vägvalet

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!