Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nu är det dags att rädda döende centrum

INGEN OVANLIG SYN. En tom butikslokal i centrum. Många västsvenska städer kämpar med att försöka rädda sina centrum. I Uddevalla gör man en specialsatsning - för 7,7 miljoner kronor.
Foto: Gugge Zelander

Ett döende centrum. Nej, det är ingen ny kriminalfilm, utan ett växande problem för många mindre och medelstora västsvenska städer och andra tätorter. Handlare som vill etablera sig gör det med förkärlek i köpcentra i samhällenas utkanter, helst vid en större väg som gör det lätt att nå butikerna med bil och där de också kan locka förbipasserande trafikanter.

Dessutom är tomtmarken ofta billigare, och parkeringsmöjligheterna bättre - betydelsefulla förutsättningar.

Resultatet har blivit att den handel som tidigare varit koncentrerad till ortens centrala delar får allt svårare att överleva. Butikerna lägger ner eller flyttar ut och lämnar efter sig tomma lokaler och öde gator. På sina håll finns faktiskt något av en spökstämning, till exempel i skånska Landskrona.

Där har dock kommunpolitikerna satt ner foten, och ger helt enkelt inte bygglov till ytterligare köpcentra i stadens utkanter. Beslutet är kontroversiellt, och har mötts av protester, men står fast. Så har också Landskrona fördelen att där finns en stor, centralt belägen bangård som inte längre används eftersom stationen flyttats till utkanten av stadsbebyggelsen. Det finns alltså tillgänglig central tomtmark för butiker eller köpcentra som vill etablera sig.

Här i Västsverige överväger Uddevalla att göra något liknande. Man har Torp, men vill inte att Torp ska bli större. Visserligen är det inte tvärstopp, men Gunilla Magnusson (MP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden säger till Bohusläningen att det i dag inte finns någon anledning till att låta Torp växa. "Personligen tycker jag det är nog som det är", anser hon.

I stället satsar kommunen 7,7 miljoner kronor på ett stadskärneprojekt som ska ge nytt liv åt stadens tynande centrum. Det handlar inte om att locka enbart handlare, utan också om att använda tomma lokaler för till exempel kulturaktiviteter.

Det är vackert tänkt, men kräver mycket planering och samarbete mellan olika intressenter. Uddevalla har ingen gammal bangård att ta till, och vill politikerna locka näringsidkare måste det ske med hjälp av bland annat överkomliga lokalhyror och tomtpriser. Dessutom måste de få in kunder/besökare också utifrån, och det kräver inte endast bra kollektivtrafik, utan även och inte minst tillräckliga och lättanvända trafikstråk till och från centrum - samt parkeringsplatser där.

Vidare måste utbudet av butiker vara brett och koncentrerat: människor är vana vid att i ett köpcentrum finna allt eller nästan allt de behöver. Att behöva springa gata upp och gata ner efter enstaka varor då man helghandlar lockar inte.

Lyckas bohusläningarna lösa detta är det ett lovvärt initiativ som Uddevalla tar, och som kommer att följas med väldigt stort intresse i många kommuner - inte minst i Skaraborg där ett antal tätorter kämpar med liknande centrumutarmning.