Nej, vår välfärd krackelerar inte

I socialdemokratiskt styrda Göteborg är det fortfarande politiker som  styr och bestämmer var de gamla ska få sin äldreomsorg. Detta motsätter  sig Nya moderaterna. Vi måste ge makten tillbaka till medborgarna.

Lagen om valfrihet (LOV) är lika viktig för de äldre som det är för ungdomar att välja skola. Varför kan man få välja skola som omyndig men inte äldreboende när man blir äldre? Vilka skulle veta bättre än de äldre själva var de får den vård som passar dem? En vild gissning är att det inte är vi politiker i alla fall.

Våra politiska motståndare med Vänsterpartiet i spetsen försöker sätta bilden av att välfärden krackelerar. Denna verklighetsbeskrivning haltar. Valet av äldrevård har starkt stöd bland det svenska folket. Demoskop presenterade i mars en undersökning där 89 procent ansåg att den enskilde själv ska få välja var man ska bo när behovet av äldreomsorg finns. Denna valfrihet är i många län redan en självklarhet - men inte i Göteborg.


En vanligt förekommande kritik från vänsteroppositionen är att vården har blivit sämre på grund av privata aktörer. Denna kritik är missvisande. Socialstyrelsen menar att enskilda aktörer håller högre kvalitet vad gäller omvårdnad i äldreomsorgen än den kommunala driften. Vänsteroppositionens kritik kan närmast ses som ett hån emot den fantastiska personal som gör ett bra jobb hos enskilda vårdgivare.

Andra felaktiga påståenden gällande vinst i privata vårdbolag och giriga ägare är också viktiga att syna. Verkligheten för de privata vårdföretagen är att 93 procent av dem har under tjugo anställda och hela 85 procent vill återinvestera överskottet tillbaka i företaget. Totalt betalade vård- och omsorgsbranschen 1,8 miljarder kronor i skatt år 2011/2012 och återinvesterade 3,8 miljarder kronor.

Det viktigaste beskedet kommer ändå från patienterna själva. 14 av de 20 mest populära vårdcentralerna drivs av enskilda aktörer. Trots detta kan Vänsterpartiet inte sluta med sin favoritsyssla, nämligen att skjuta makten från patienterna till politikerna. Vi tycker att det är och olyckligt att partier som Vänsterpartiet låser sig fast vid vilka utförare vården har framför hur vi förbättrar kvaliteten på vården.


Nya moderaterna är ödmjuka inför det faktum att det kvarstår utmaningar inom vården. Men vi ställer inte upp på bilden av välfärden som våra politiska målar upp. Vår övertygelse är att en tydlig arbetslinje där det lönar sig att arbeta är rätt väg att gå för att vi ska kunna fortsätta finansiera vår välfärd.


Henrik Ripa
Riksdagsledamot (M) i socialutskottet