Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Muslimska flickor gillar luciakläder

Många skolor ställde in luciafirandet i år. Motiveringen var att man inte ville stöta sig med elever och föräldrar av andra religioner än kristendomen.
Inför detta argument vill jag bara klargöra att ingen av mina muslimska vänner har uttryckt någon motvilja inför tanken att deras barn ska fira lucia eller besöka någon kyrka.
Tvärtom har man sett fram mot luciafirandet som en gammal fin tradition. De små muslimska flickorna älskar att ta på sig de vita luciaklänningarna. Att en gång om året delta i en tradition som kanske endast varar i högst 20 minuter kan definitivt inte innebära att någon med annan religion känner sig tvingad att lämna sin gamla tro för att bli kristen. Detta är helt befängt.
Om skolans ambition är att undvika att eleverna "drabbas" av några som helst traditioner som kan ha någon form av kristet ursprung så måste man också inställa allt vad julfirande och jullov heter, liksom påskfirande och påsklov och man måste sluta med att servera semlor i samband med fastetiden.
Om skolan upphör att fira dessa traditioner kommer de sannolikt att så småningom upphöra i samhället i stort eftersom skolan är en viktig socialisationsfaktor, som i stor utsträckning etablerar vilka seder, bruk och vanor som kommer att bevaras i det sociala vuxenlivet.
Vad blir nästa steg? Kanske kommer så småningom seden att tända alla ljus i fönster och på balkonger i samband med första advent också att försvinna eftersom ljuset kan uppfattas som en kristen symbol och därmed vara stötande för människor av andra religioner.
En annan aspekt på detta är att fokuseringen på huruvida gamla etablerade traditioner kan tänkas ha någon form av kristen anknytning gör att man samtidigt fokuserar på skillnaden mellan det som är kristet och icke kristet. Många människor med annan religion än kristendom kommer därmed förmodligen att bli mer uppmärksammade på skillnaderna mellan sina egna religioner och kristendomen än tidigare.
Därmed har man fokuserat på det som skiljer religionerna åt i stället för att fokusera på det som förenar dem.
Denna fokusering riskerar att skapa segregation mellan människor av olika religioner och trosföreställningar. Målet borde naturligtvis vara det rakt motsatta, nämligen att skapa en välfungerande integration i det mångkulturella svenska samhället.
Man måste i livet skilja mellan det väsentliga och det oväsentliga, mellan det viktiga och det oviktiga. Blandar man ihop dessa kan man komma helt fel.
Risken med denna fokusering på luciafirandets vara eller inte vara, är att den tar bort fokuseringen på det som borde vara det allra viktigaste i skolan nämligen att motverka mobbning och skapa en väl fungerande studiemiljö i klassrummet för både lärare och elever.

Jamila Hussein


Sociolog, Angered