Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

MP:s motstånd mot
frihandel bromsar

Det är både tråkigt och dåligt för Sverige att Miljöpartiets Rikard Allvin (MP) och Valter Mutt (MP) har en så negativ inställning till frihandel (GT 2/9). Moderaterna vill ta tillvara på handelns möjligheter för Sveriges framtida utveckling. MP:s protektionistiska synsätt saknar framtidsvision för Sverige och ger ingen plats för sådana möjligheter.

De beräkningar som vi hänvisar till i vår artikel, som visar på potentialen med frihandel, har tagits fram av Kommerskollegium. Beräkningarna visar vad ett införande av TTIP, frihandels- och investeringsavtal mellan USA och EU, kan innebära för Sveriges utveckling. Beräkningar av ett ännu icke färdigförhandlat avtal kan göras på en rad olika sätt. Andra studier från andra länder visar på samma eller än mer positiva effekter av TTIP. Det vi vill visa på är att ett införlivande av TTIP innebär att den svenska exporten kan komma att öka betydligt. Det är viktigt för Sveriges utveckling!


Vi menar, att om vi värnar om vår handel så värnar vi om vår välfärd. Sverige är ett exportland, så vi måste se till att den svenska industrin och svenska företag även i framtiden är konkurrenskraftiga och kan öka exporten. Först då finns det möjlighet för den svenska handeln, och i förlängningen Göteborgs och andra hamnar, att bidra till fler jobb. När exporten ökar behöver industrin anställa fler. För att nå alliansens mål om fem miljoner människor i arbete till 2020 behövs 350 000 nya jobb de kommande åren. Då är handeln med andra länder central.

Allvins och Mutts resonemang vad gäller ISDS är anmärkningsvärda. Det borde vara helt förankrat i vårt land att det ska finnas möjlighet för både privatpersoner och företag att stämma staten. Det kallas rättssäkerhet och är en viktig grundpelare för vår demokrati. Eller är MP emot företagens rätt att hävda sina intressen?


Genom Allvins och Mutts svar blir det tydligt att även MP, liksom Vänsterpartiet, anser att frihandel och TTIP är av ondo och - tvärtemot alla beräkningar - att avtalet inte kommer ge ökad handel och fler jobb. MP har samma syn som vänstern och inte ser möjligheterna med ökad frihandel. Det är mer intressant att reglera, begränsa och fördela resurser än av att skapa dem. De står för en politik som sätter bidrag före arbete. Moderaterna däremot tror på ökad frihandel och samarbete som ger fler jobb.

replik TTIP-avtalet


Sofia Arkelsten
Riksdagsledamot (M), ordförande i Utrikesutskottet
Ulrik Nilsson
Riksdagsledamot (M), utrikesutskottet