Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Mer vindkraft slöseri med samhälsresurser

Sverige har aldrig haft en så stark elbalans som i dag. Då vill politikerna göra den ännu starkare genom att bygga mer subventionerad vindkraft. Slöseriet med samhällsresurser bortses från. Exportöverskottet var 2012 nära tredubbla vindkraftsproduktionen. Kraften såldes till ungefär halva självkostnaden för vindkraft.

Elproduktionen är ur miljösynpunkt nästan oöverträffad. Stora delar vatten- och kärnkraft gör den nästan helt fossilbränslefri. Bara vid störningar utnyttjas äldre oljeeldade anläggningar kortvarigt.

År 2012 var produktionen: vattenkraft 77, kärnkraft 61, annan värmekraft 15 och vindkraft 7 TWh. Elförbrukningen inom landet stannade på 141 TWh, varför exporten var 19 TWh.

Vattenkraftsproduktionen var hög senaste året. En nedgång till normalnivå uppvägs av ökad kärnkraft efter moderniseringar och effekthöjningar. Tillgång till billig och säker kärnkraft kommer att finnas i minst ett par decennier. När kärnkraften ska ersättas är det mesta som nu byggs för förnybar kraft skrotfärdigt.

Elförbrukningen har inte ökat på 20 år och ingen ökning väntas. Då ska inte mer produktion subventioneras fram, i stället bör möjligheterna till ytterligare användning inom landet undersökas. Politikens arbetslinje kan säkert främjas genom ändrade elskatter och öka industrins konkurrenskraft.

Vindkraften har byggts ut snabbt under ett par kalla vintrar. Nu, med andra förhållanden, går nästan all vindkraft med förlust.

De enda som anser sig kunna bygga med lönsamhet är landsting, kommuner och andra som kan dra fördel av skattebefrielse för egen vindkraft.

Det senaste energibeslutet var bra då det öppnade för fortsatt kärnkraft. Däremot blev den snabba utbyggnaden av förnybar kraft fel med mål för olika kraftslag utan tanke på totala elbehovet. Detta har lett till dagens överskott. Mest fel blir vindkraft i Norrland, förutom ledningskostnader försvinner 10-15 procent i överföringsförluster.

Fördelen med ett "tredje ben" är ett dyrt politiskt påhitt. Produktionen bestod förr av vattenkraft med tillsats av värmekraft under torrår, därefter tillkom kärnkraften med billig baskraft. Detta har gett lågt pris och säker elförsörjning. Vindkraft kan inte ersätta kärnkraft utan tillgång till alternativ produktion vid vindstilla.

För utformningen av det framtida elsystemet måste en långsiktig politisk överenskommelse finnas. Denna bör utgå från väntat elbehov och klarlägga synen på olika kraftslag. Subventioner och avgifter bör plockas bort, då dessa leder till onödiga samhällskostnader. Som första åtgärd bör elcertifikaten avskaffas.

Civilingenjör, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet.