Liberaler röstar fritt - inte efter partipiska

Lennart Duell

Varje ledamot ska bilda sig en egen uppfattning i aktuella ärenden - så även alkoholfrågan, skriver FP:s Lennart Duell som replik till LUF.

I Göteborgs kommunfullmäktige är sju folkpartister invalda. Jag är en av dem. Sedan 1986 har jag kontinuerligt suttit i olika kommun- och regionfullmäktigen.

Som liberal har jag alltid haft uppfattningen att varje ledamot ska försöka bilda sig en egen uppfattning i aktuella ärenden. Det innebär självklart att man ibland kommer fram till en annan uppfattning än övriga i partigruppen. Detta är inte alls svårt att hantera.


I Göteborg har Folkpartiet rutinen, att man meddelar eventuell avvikande uppfattning på de gruppmöten, som vi har före varje fullmäktigesammanträde.

Om sju ledamöter alltid kommer fram till samma uppfattning, så är det sannolikt något fel i debattklimatet. Det är också vitaliserande när olika uppfattningar diskuteras, oavsett om man kommer fram till en gemensam ståndpunkt eller inte.


Men i en debattartikel i GT 26/2 framför representanter för Liberala ungdomsförbundet, Luf, en helt annan uppfattning. I frågan om krogarnas öppettider råkar jag ha en annan uppfattning än flertalet i min grupp. Jag menar, att klockan 03.00 är en rimlig stängningstid. Detta har fått delar av Luf:s styrelse att gå i taket.


De skriver: ”Det får inte bli så, att det var en folkpartist som till sist blev den som la den avgörande rösten. Att gå till val på att vara liberal förpliktigar. Det gäller Duell såväl som alla andra folkpartister.”

Snacka om partipiska! Inte bara jag utan alla folkpartister skall rösta som Luf tycker. Det påminner lite om ett gammalt öststatssystem med politbyråer.


I själva sakfrågan – vad som är en rimlig stängningstid för krogarna – tillskrivs jag av debattörerna några frihetsinskränkande uppfattningar. Enligt Luf är frågan om öppettiderna enbart en frihetsfråga. Klockslaget 05.00 verkar vara någon slags maximal frihet. Så är det inte. Tvånget att stänga klockan fem är också en inskränkning.


För mig är detta en alkoholpolitisk fråga – inte en näringslivsfråga eller frihetsfråga. Vi har i Sverige en alkoholpolitik som går ut på att hålla nere den totala konsumtionen av alkohol. Därför har vi bland annat åldersgränser, införselbegränsningar, serveringsregler, försäljningsmonopol och mycket höga punktskatter. Alla dessa regler innebär begränsningar för oss alla.


Jag tycker, att de flesta av reglerna är bra. Beträffande krogarnas öppettider tycker jag att klockan tre är en rimlig avvägning. Men alla tidsgränser – alltså även denna - innebär en begränsning av frihet.

Lennart Duell 

Ledamot (FP) i kommunfullmäktige i Göteborg