Ledare: Starta frizoner - i en liten skala

KUNDERNA SAKNAS. Visst har det under årens lopp startats många butiker och företag i till exempel Biskops­gården. Men många har också lagts ner: kommer inga kunder går det inte att driva en rörelse oavsett hur många skatterabatter som ges.
Foto: Åke Thim

I Göteborg har debatten om ekonomiska frizoner varit ovanligt intensiv - kanske beroende på att den splittrat den styrande rödgröna majoriteten: Miljöpartiet är för zonerna, Socialdemokraterna och Vänstern är emot.

Tanken på att göra det lättare för företag att starta i förorter med ekonomiska - och därmed också vanligen sociala - problem och låg sysselsättning är sympatisk. I praktiken kommer det dock tveklöst att bli ett visst gnissel, och inte enbart politiker utan också bland annat konkurrensverket och LO är med all rätt tveksamma.

I Göteborg har fyra områden pekats ut som troliga frizoner: Gårdsten, Hjällbo, Bergsjön och Norra Biskopsgården. Kommunalrådet Anneli Hultén (S) sammanfattade problematiken väl när hon citerades i Nyheterna P4 Göteborg ,  och jämförde en korvkiosk i Angered med en i Gårdsten - den förstnämnda skulle få betala avsevärt mer i skatt.

"Det blir en mycket märkligt situation. Det tror jag inte är ett bra angreppssätt för att få fler jobb", sa hon.


Och det är kärnfrågan: kommer frizonerna verkligen att ge fler jobb? De har införts i andra länder, men resultaten har varit skiftande, också i de enskilda städer där så skett. Socialdemokraterna har anklagats för att hota jobbmöjligheterna för unga genom att säga nej till frizoner - men det är kritik som bygger mer på antagande än på fakta.

I flera av Göteborgs förorter står i dag lokaler tomma sedan butiker och företag tvingats slå igen. "Närproducerat" har blivit en trend, men "närköpa" är det inte. De boende i förorterna handlar inte av lokala företag och butiker: de åker till centrum eller stora köp- och företagscentrum. Förorterna lockar inte heller tillfälliga kunder som endast passerar Göteborg, också de föredrar centrum eller anläggningar som är bekvämt placerade vid större trafikleder.


Vi vet i dag inte heller hur den nya trängselavgiften eventuellt kommer att påverka göteborgarnas köpvanor. En variant är att avgifterna leder till att kunderna föredrar olika centra där de kan uträtta alla ärenden på en gång, och det kommer inte förorterna att kunna bjuda på. Å andra sidan är det möjligt att närbutikerna kan dra en viss nytta av att människor inte vill betala trängselavgifter för att uträtta ett ärende.

Får inte företagen och butikerna kunder går det inte att driva dem, oavsett hur mycket de får i skatterabatter. Frizoner kan vara ett steg i rätt riktning, men det behövs avsevärt mer än så. Som vi konstaterat tidigare på GT:s ledarsida (bland annat 20/8) är dock frizonerna värda att testa. Börja med ett tidsbegränsat försök i liten skala i en eller ett par förorter, kolla vilka stötestenar som finns och hur de kan undanröjas, och analysera resultaten snabbt.

Fungerar det inte, så lägg ner innan kostnaderna skenar till ingen nytta. Fungerar det så är det fritt fram att fortsätta.