Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

LEDARE: Sparpaketet lämnar landsbygden

UR TRAFIK. Sammanlagt runt 50 busslinjer berörs när Västtrafik ska spara. Som vanligt är det landsbygden som drabbas värst. Västtrafiks beslut är förståeligt - men vad vill regionpolitikerna egentligen göra med landsbygden. Foto: Lennart Rehnman

Det var inte oväntat, men kom ändå som en chock för många västsvenskar: Västtrafik drar in runt 20 busslinjer och minskar turtätheten och/eller drar in helgtrafiken på ytterligare cirka 30. En del av dessa är linjer i stadstrafiken i bland annat Göteborg, Falköping, Uddvalla och Ulricehamn, men framför allt är det givetvis trafiken på landsbygden som drabbas.

Bakgrunden är enkel: Västtrafik har ett sparkrav på 70 miljoner kronor att klara av, och det gör bolaget genom att lägga ner eller minska trafiken på linjer med allt för få resande. I stället satsas det på behövliga förstärkningar av kollektivtrafiken i bland annat Göteborg.

Småorter i hela Västsverige får problem, och redan då förslaget presenterades kom protester. Särskilt i Bohuslän är många upprörda: det gäller inte minst det faktum att linje 866 mellan Bohus-Malmön och Kungshamn försvinner, och därmed står ön helt utan kollektivtrafik. "Helt oacceptabelt", säger Sotenäs kommunalråd Mikael Sternmar (FP) upprörd till bohuslaningen.se, och de många pensionärerna på ön är förtvivlade, eftersom de inte längre kan åka kollektivt till apotek och läkare.

 

Det är lätt att skälla på Västtrafik, men att företaget - som Sternmar föreslår - ska "dra in linjer i Göteborg om man vill spara" innebär enbart att problemet flyttas.

Göteborg är ett nav för näringslivet i regionen, och att infrastrukturen i och runt staden måste fungera är självklart.

Bakom kollektivtrafikplaneringen och sparkravet på Västtrafik finns politiska beslut, och att bolaget lägger ner linjer med för få resande är det inget att säga om. Vad är alternativet? Inte högre taxor, många resande anser att det är dyrt nog att åka kollektivt redan. Däremot kan vi fråga oss vad politikerna i regionen egentligen vill göra med landsbygden.

 

Alla partierna är eniga om att en levande landsbygd är viktig, men inget av dem - inte ens Centerpartiet - verkar ha viljan att göra en satsning på den. Den motorfordonsfientliga politik som främst Miljöpartiet driver är en tung ekonomisk belastning för landsbygsbefolkningen. Stryps nu kollektivtrafiken hamnar de boende i ett ännu svårare läge - och allra värst är det givetvis för de äldre människor som ännu bor kvar sedan de yngre tvingats flytta för att hitta jobb.

De boende på till exempel Bohus-Malmön måste få en rimlig möjlighet att ta sig till vårdcentraler och serviceinrättningar. Hur ska det ske? Hur ska det bekostas? Ska de drabbade småkommunerna betala?

Det vore inte mer än skäligt om regionpolitikerna presenterat svar på de frågorna då de meddelade sparbeslutet - att som nu helt enkelt lämna många människor, inte minst äldre, i sticket är inte rätt metod.

För målet är väl inte att tvinga in människorna till de större tätorterna? Sverige behöver befolkningen på landsbygden - inte minst för miljöns skull.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!