Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ledare: Fortsätt kämpa som Erik

Lång resa kvar tills alla blir lika. Erik Ljungberg kämpade för handikappades rätt att bli lika behandlade. Som här på spårvagnen. Foto: LEIF GUSTAVSSON Foto: Leif Gustavsson

"Även om det finns personer, även bland politiker, som föreställer sig att ett funktionshinder gör att man har mindre förväntningar på livet och att man inte har samma intresse av att delta i samhällslivet, så får inte något politiskt beslut fattas utifrån den föreställningen" skrev Bo Andersson i boken Myter i dagsljus: förnuft och oförnuft i handikapphistorien från 1987.

Göteborgarna har genom åren kunnat bekanta sig med Erik Ljungberg genom ett antal tidningsartiklar och tv-inslag. 1998 började spårvagnar förses med en låggolvsdel speciellt anpassad för barnvagnar och rullstolsburna. Efter att trots detta ha avvisats från kollektivtrafiken fick Erik, som var rullstolsburen, nog och anmälde Västtrafik till handikappsombudsmannen.

Handikappsombudsmannen gick på hans linje, vilket Västtrafik inte tog någon notis om. 2004 byggde han därför sajten Västtragik, som handlade om hur Västtrafiks reseregler diskriminerade rullstolsburna i Göteborg.

Det placerade frågan om tillgänglighet för alla och full delaktighet i samhället på dagordningen.

Erik var formgivare, företagare och gallerist. Han skapade ett datorprogram för att förenkla administrationen av personlig assistans, och det fick tusentals användare. Han reste överallt. Som vem som helst. Ett tag bodde han i en favela i Rio de Janeiro. Men i hemstaden, trygga Göteborg, blev han avkastad från spårvagnen. Den gång han vägrade fick han medpassagerarna med sig.

2010 startade han Fulldelaktighet, en blogg med 16 författare som är tongivande i svensk handikappolitisk debatt. Som en av Sveriges viktigaste opinionbildare mot otillgänglighet har han tilldelats flera priser för sitt intelligenta och humoristiska sätt att synliggöra diskriminering.

Erik stred för att normalfungerande, utan en tanke på funktionshinder, skulle inse att det inte var rätt att tvinga honom eller andra att genomgå bisarra dumheter varje dag för att kunna leva vanliga liv. Oavsett hur många ömma byråkratiska tår han var tvungen att rulla över på vägen, som det står i hans presentation på Fulldelaktighet.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att de ska få tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, anläggningar och tjänster som är tillgängliga för allmänheten både i städerna och på landsbygden. Enligt lagen om anpassad kollektivtrafik från 1979 ska trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. I dag finns rullstolsramper på drygt hälften av spårvagnarna i Göteborg. Tillgänglighet är i många fall bara ännu en papperskonstruktion.

Erik Ljungberg skulle ha fyllt 39 år nu i april. Han avled hastigt 16 mars i år och är saknad av många. Kampen för människors lika rättigheter ska inte dö med honom.

Kolumnist

 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!