LEDARE: Dåliga ursäkter rättar inte

TRåKIGA RUBRIKER. Bara under den senaste månaden har artiklar och debatter om det kommunalpolitiska arbetet i Göteborg i huvudsak handlat om misstag, skandaler och fallande rankning. Det visar att något är väldigt fel i hur det offentliga Göteborg fungerar.

Någonting är väldigt fel i Göteborg.

Då talar vi inte om ett enskilt ärende eller fall, utan om något grundläggande som omfattar väsentliga delar av den offentliga förvaltningen, dess politiska nämnder och dess kommunala bolag.

Sedan muthärvan avslöjades har den ena kommunala "affären" efter den andra väckt kritik och upprörda känslor. Vad det gäller de två senaste, de kommunala bostadsbolagens hemliga register och de rostskadade spårvagnarna, talar vi om skandaler i ordets verkliga bemärkelse. Och folkstormen mot hanteringen av trängselskatten är riksbekant vid det här laget.

Om möjligt värre är det faktum att Göteborg under senare år rasat på nationella rankningslistor. Det gäller bland annat skolan, äldreomsorgen - inte minst hemtjänsten - och nu senast företagsklimatet. Exemplen är flera, men det räcker med att konstatera att kommunen inte enbart backar, i flera rankningar hör den i dag till landets sämsta.

Och gapet mellan Göteborg och de andra storstäderna, Stockholm och Malmö, blir allt större.

Allt är inte lika illa, vad det gäller till exempel besöksnäringen ligger Göteborg forfarande i högt, och det kan kommunen och dess bolag ta åt sig en del av äran för. Men generellt tappar Göteborg mark på för många och för viktiga områden för att det längre ska kunna anses rimligt.


Det är givetvis enkelt att lägga skulden på den styrande majoriteten, men då gör man det allt för enkelt för sig. De stora oppositionspartierna har representanter i nämnder och kommunala bolagsstyrelser, och dessa har samma möjlighet som kollegerna från S, MP och V att granska vad som sker, att kontrollera uppgifter och kräva svar på frågor från tjänstemän och bolagsledningar. Dessutom har delar av oppositionen i vissa fall också varit enig med majoriteten.

I ärlighetens namn ska dock sägas att vissa av de missförhållanden som nu kommit i dagen har en lång historia, och är resultat av felaktiga beslut för flera år sedan. Det må vara en förklaring, men inte en ursäkt


Vad det gäller till exempel spårvagnarna och bostadsbolagens register skyller politikerna nu på att de "inget visste". Det är en tvivelaktig förklaring. Det är riktigt att det är omöjligt för dem att ha detaljkontroll på all verksamhet, och de måste förlita sig på uppgifter från kommunala bolagsledningar och tjänstemän. Men sväljer politikerna verkligen alla uppgifter utan någon egentlig faktagranskning alls, utan att diskutera också med de kommunalanställda "på golvet" - eller med berörd allmänhet?

Talar politikerna sanning - och det hoppas vi att de gör - är så verkligen fallet. Annars, och det är lika illa, är de medvetna om problemen men väljer att ignorera dem och fatta beslut som i första hand passar deras partiprogram, inte kommuninvånarna.


Detta må vara hårdraget uttryckt, men de senaste årens återkommande avslöjanden av grova misstag och det snabba raset på rankningslistorna är klara exempel på att det finns avgörande fel i den kommunala politik som i dag förs. Politikerna, främst givetvis de som sitter i majoritet, måste erkänna detta och aktivt försöka lösa problemen.

Det har lämnats förslag, det har getts alternativ, som kunnat förhindra en del av de pinsamma situationer som Göteborgs politiker hamnat i under senare år. Det finns vissa enkla lösningar - är till exempel de kommunala bolagen så många att det inte går ha rimlig kontroll på verksamheten, så sälj en del av dem så som skett i andra kommuner. Men framför allt: lyssna!

Göteborgs rykte är  dåligt nog redan. Låt det inte bli ännu sämre genom att  fortsätta föra en politik som bevisligen inte fungerar.