Ledare: Blir allt dyrare att bo i Göteborg

DYRT BOENDE. Backa Röd är ett av de bostadsområden i Göteborg där en del hyresgäster tvingas flytta efter renoveringarna av miljonprogrammets fastigheter, som lett till åtskilliga chockhöjda hyror.
Foto: Anders Ylander

Göteborgs politiker har stora planer för staden och kommunens framtid.  Göteborg ska växa. Göteborg ska bli navet som hela Västsverige spinner  kring. Infrastrukturen ska byggas ut. Företag ska lockas hit. Optimismen  är stor, och det är givetvis positivt att staden och dess politiker  satsar framåt och siktar på tillväxt.

I praktiken rimmar dock verkligheten på sina ställen illa med förhoppningarna. För att människor ska lockas till Göteborg krävs i första hand två saker: jobb och bostad. Och vad det gäller bostäderna finns problem som dessutom växer.

Bostadsbristen och bristen på bostadsbygganden har debatterats flitigt under senare år. Men därtill kommer det faktum att det blir allt dyrare att bo i Göteborg. Och för de närmaste åren förutspås chockhöjningar av boendekostnaderna. I januari skrev vi på GT:s ledarsida om renoveringen av fastigheterna i Göteborgs miljon- program. Många av dem ägs av allmännyttan, och Hyresgästföreningen varslade om hyreshöjningar med upp till 80 procent, även om 30-40 procent var det vanliga.

Poseidons vd Anders Söderman svarade i en replik att renoveringarna var nödvändiga, att de gjordes i samråd med hyresgästerna, och att i till exempel Backa Röd de flesta hyresgästerna hade råd att bo kvar.


Men i gårdagens GP medgav Poseidons distriktschef Marie Werner att endast ett fåtal av hyresgästerna i de fem nyrenoverade punkthusen stannar: hyres- höjningarna är för höga för dem.

Att renoveringarna är nödvändiga, inte enbart för Poseidon, är helt korrekt: efter 50 år krävs till exempel stambyten. Men krävs också sådant som inglasade balkonger och helkaklade badrum? Det är vad hyres- gästerna tvingas betala för i åtskilliga fall.

Många konstaterar att det i dag i långa loppet är billigare att köpa en bostadsrätt. Men det kräver vissa förutsättningarna som inte alla har - och till råga på allt har statliga bokföringsnämnden nu beslutat att förbjuda så kallade progressiva avskrivningar för bostadsrätts-föreningar. Om beslutet står sig kommer det att innebära kraftiga avgiftshöjningar, på upp till 40 procent, som drabbar bostadsrättsinnehavarna, främst de som har lägenheter i nybyggda fastigheter eller nybildade bostadsrättsföreningar.


Beslutet gäller givetvis hela landet, men med tanke på att priserna och avgifterna för bostadsrätter är högre i storstäder som Göteborg är det här det kommer att märkas mest i kronor räknat.

Resultatet är att det blir dyrare, i vissa fall mycket dyrare, att bo i Göteborg. Många kommer att tvingas söka nya bostäder. En del kommer att hindras flytta hit av boendekostnadsskäl. Och det är något som stadens politiker, oavsett partifärg, hittills inte reagerat för.

Via de kommunala bostadsbolagen har politikerna möjlighet att i alla fall i viss mån påverka utvecklingen för boendekostnader.

Vore det inte tid att göra det nu?