Lärarnas arbete är värt att belöna med ett pris

I går hanterade kommunstyrelsen Folkpartiets förslag om att inrätta ett pris till "årets pedagog" i Göteborg. Förslaget väcktes i samband med Världslärardagen förra året för att uppmärksamma själva dagen samt lyfta fram duktiga och engagerade lärare som arbetar i staden. Men den rödgröna ledningen tycker inte att lärarna är värda en sådan utmärkelse. Förslaget avslogs – men de borde tänka om inför behandlingen av ärendet i kommunfullmäktige.

Vi vill att Göteborgs stad inrättar priset "Årets pedagog i Göteborg" som en utmärkelse för att lyfta fram duktiga och engagerade pedagoger i staden, oavsett huvudman. Syftet ska vara att uppmuntra, stimulera och utveckla stadens lärare. Tanken är att priset delas ut till tre kategorier av pedagoger, och nominering ska ske via förskolechef eller rektor efter samverkan med elever och föräldrar.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker alltså inte att detta är rätt metod, utan menar att pengarna kan läggas på annat. De går så långt i sin argumentation som att säga att det skulle vara märkligt att endast lyfta fram just personalkategorin lärare. Deras inställning till läraryrket är upprörande och kan vara en delförklaring till varför skolan i Göteborg är underfinansierad och varför lärarlönerna inte höjs tillräckligt mycket i jämförelse med andra kommuner.

Läraryrkets attraktionskraft måste höjas i Göteborg. En kunskapsstad i världsklass behöver både locka nya studenter till lärarutbildningen och behålla de lärare vi redan har. Viktigast av allt i det arbetet är att höja lärarnas löner. Regeringen har därför infört nya karriärvägar inom skolan för att på så sätt höja lönerna. Nästa steg är att kraftigt utvidga reformen och inkludera förskolelärarna.

Men det finns fler insatser som måste till. Ett årligt återkommande pris kan vara ett sätt av många för att uppmärksamma lärare för deras särskilda insatser i stadens klassrum. Insatser som inte bara är avgörande för elevens framtid utan även för stadens utveckling. Ett pris kan också uppmuntra andra lärare att nå längre. Det är inte märkligt – det borde vara något självklart.

Varje dag gör tusentals pedagoger i Göteborg insatser som är värda att lyfta fram och hylla, och Folkpartiet anser att det är hög tid att stadens lärare prioriteras. Det är en central del av det reformpaket som behövs för att ge skolan en nystart i Göteborg. Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som en kompetent och engagerad lärarkår.

Helene Odenjung

Kommunalråd (FP) i Göteborg.