Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Lägre skatter höjer i stället vår skattemoral

Svensk välfärd är till 90 procent finansierad av skatteintäkter. Det är därför av största vikt att skattesystemet upplevs rättvist och legitimt för att medborgaren frivilligt ska vilja betala den skatt som åsatts.

I skatteverkets återkommande medborgarundersökningar mäts svenskarnas syn på skattesystemet, attityder till skattebetalning, svartarbete etcetera. Undersökningarna ger en god bild över attitydförändringar över åren.

Den senaste undersökningen från 2012 (Skv 2012:1) visar på stora förändringar sedan den senaste mätningen 2006. Såväl privatpersoner som företagare uppger sig allt mer negativa till svartarbete och skattefusk, och en allt större andel upplever skattesystemet som legitimt. I dag tycker 22 procent illa om skattesystemet, jämfört med 42 procent 2006. Endast 6 procent uppger att de skulle undanhålla inkomster om de kunde, mot 14 procent 2006.

Vidare anser 6 procent att det är okej att folk jobbar svart, mot 14 procent för sex år sedan. Betydligt färre uppger sig även känna till skattefuskare.

 

Medborgarundersökningen 2012 visar således på en markant högre skattemoral hos medborgarna. Som potentiella förklaringar till utvecklingen lyfter skatteverket bland annat fram de skatter som avskaffats och reducerats sedan 2006, som förmögenhetsskatten och momsen inom hotell- och restaurangnäring. Vidare påtalas rut- och rotavdragens införande samt det faktum att skattekvoten sjunkit med drygt fem procent sedan förra mätningen.

Medborgarundersökningarna är intressanta då de understryker korrelationen mellan skattetryck och viljan till att göra rätt. En upplevelse av alltför höga skatter leder sannolikt till mer fusk och sämre legitimitet. Sänkta skatter tjänar därför inte bara som nödvändig ekonomisk katalysator utan stärker också skattemoralen och därmed även de offentliga finanserna.

 

Sivert Aronsson

Riksdagskandidat (FP) Göteborg