Kom och se hur det fungerar i Stockholm

Hampus Magnusson och Anti Avsan skriver i sin artikel mot sprututbyte  (GT 9/5) att de upplever att de uppfattas som "känslokalla och beredda  att se människor avlida".

Vi som förespråkar sprututbyte uppfattar i stället Magnusson och Avsan som ovilliga att läsa in sig på vetenskaplig evidens och drivna av ett ideologiskt och moraliskt tyckande.

De menar att "forskningsläget är inte alls glasklart till fördel för sprutbyten, vilket före-språkarna vill ge sken av". Vilka är då dessa förespråkare? På basen av den evidens som finns rekommenderas sprututbyte av WHO, Röda korset, UNAIDS, Social- styrelsen, Folkhälsomyndigheten med flera. Att två politiker med emfas hävdar det motsatta och dessutom använder organisationen KRIS (Kriminellas rätt i samhället) som alibi för sina åsikter är inte trovärdigt utan närmast löjeväckande.

Till skillnad från Avsan och Magnusson konstaterar Stockholms stad att sprututbytet "fungerar bra och är välbesökt" (DN 15/5). Tyvärr har kanyler funnits i samhället redan innan och efter sprututbyten introducerats.


Det har dock i studier visats att det finns färre sprutor i samhällen som erbjuder sprututbyte.

Magnusson och Avsan vill att så många som möjligt ska få hjälp med att lämna sitt missbruk, vilket även vi som arbetar med sprututbyte vill.

Under 2013 noterade vi att 27 procent av de inskrivna i programmet i Stockholm inte hade kontakt med vare sig socialtjänst, beroendevård eller psykiatri. Det ger oss en unik plattform att nå personer som övriga samhälls-instanser inte når.

På ytterligare en punkt är vi överens med Magnusson och Avsan. Sprututbyte löser inte alla missbruksproblem. Samtidigt är det ett viktigt komplement till redan befintlig beroendevård där möjlighet ges att arbeta med smittskydd, länka till beroendevård och socialtjänst och öka generell hälsa och livskvalitet i gruppen.

Under 2013 har vi skrivit in 963 personer, tagit 1 021 hiv-prover och gett 465 vaccinationer. Alla har erbjudits bedömning av sjuksköterskor från infektions- och beroendevård, kurator, läkare med specialistkompetens i beroende- och infektionsmedicin, barnmorska samt tandläkare. Att kalla denna verksamhet för endast ett sprututbyte är inte rättvist.


Vi menar att vi är en hälsostation för personer som befinner sig i ett destruktivt injektionsmissbruk.

Avslutningsvis vill vi bjuda in Avsan och Magnusson till sprututbytet i Stockholm för att visa hur ett sprut-utbyte fungerar.


Martin Kåberg
Överläkare Psykiatri/beroende, Specialistläkare Infektion, Medicinskt ansvarig sprututbytet i Stockholm
Helena Dahlborn
Kurator, sprututbytet i Stockholm