Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Jobbskatteavdrag ett slag mot klimatarbetet

Regeringens femte jobbskatteavdrag blir i praktiken ett slag mot klimatarbetet. De tidigare skattesänkningarna har mest använts till inköp av varor och tjänster och nu förstärks detta ytterligare.

Detta är djupt problematiskt eftersom utsläppen av växthusgaser ökar ju mer pengar vi tjänar och jobbskatteavdraget mest gynnar de som tjänar mest. I den färska rapporten "Klimatomställning Göteborg" från forskningsprojektet Mistra Urban Futures konstateras att höginkomstgöteborgaren konsumerar motsvarande tio ton koldioxid per år och låginkomstgöteborgaren drygt sex ton.

Ett bättre sätt att skapa arbetstillfällen är i stället att utnyttja reform-utrymmet till investeringar i järnvägsnätet, förnybara energikällor och återanvändning/återbruk. Det skapar sysselsättning samtidigt som beroendet av fossila bränslen minskar.

Regeringen låter påskina att Sverige är ett föredöme i klimatarbetet och att vi minskar vår klimatpåverkan. Det är fel. Naturvårdsverket visar att om man räknar på vad vi svenskar faktiskt konsumerar - både inhemska varor och import-varor - har utsläppen ökat 15 procent mellan 1993 och 2010. De varor vi importerar ger sammanlagt större klimatutsläpp för att producera och transportera än de vi exporterar.

Eftersom en stor del av vår konsumtion av kläder, möbler, mobiltelefoner och resor produceras utomlands krävs en närmare analys av var de nya jobb som antas komma av en skattesänkning de facto hamnar. I Göteborg behövs nya jobb bland ungdomar, speciellt i områden med hög ungdomsarbetslöshet. Skapar jobbskatteavdraget några nya jobb där?

EU, Sverige och Göteborg vill nå tvågraders-målet. Det innebär att begränsa utsläppen så att jordens medeltemperatur inte ökar mer än två grader jämfört med förindustriell tid. Då kan vi undvika allt för stora klimateffekter. Men då kan medelgöteborgaren inte konsumera mer än motsvarande två ton koldioxid år 2050. Fortsätter dagens utveckling ökar utsläppen med 30 procent!

Mistra Urban Futures rapport anger flera klimat-smarta åtgärder: fossiloberoende fordonsflotta, stoppa ökningen av flygresandet, huvudsakligen vegetabilisk kost samt överväga att ta ut produktivitetsökningen i kortare arbetstid i stället för i privatkonsumtion. Förslagen är inte nya men måste nu diskuteras på allvar.

Rapporten från FN:s klimatpanel förra veckan visar tydligt att vi människor skapar växthuseffekten och måste ta ansvaret för att begränsa den.

Regeringens politik att hålla uppe den inhemska konsumtionen med skattesänkningar håller därför inte längre.


Kia Andreasson
Kommunalråd (MP)


Cecilia Solér
Lärare och forskare i hållbar konsumtion vid Handelshögskolan i Göteborg