Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ingen människa ska behöva dö i arbetslivet

I dag ställer sig riksdagen med stor säkerhet bakom en nollvision för  dödsolyckor i arbetslivet. Regeringen ges i uppdrag att tillsammans med  fack och arbetsgivare ta fram en sådan vision. Vi har drivit denna fråga  i åratal. Nu har de borgerliga partierna till sist gått från ett nej  till ett ja. Det är en positiv och välkommen helomvändning.

Dödsolyckorna på jobbet har minskat under decennier. Trenden har gjort att dödstalen de senaste åren har legat på historiskt låga nivåer. Fortfarande dör dock nästan en person i veckan på sin arbetsplats. Det är en alldeles för hög siffra som med krafttag måste pressas ner.

En nollvision är ett utmärkt verktyg för att göra det. För trafiken har nollvisionen fungerat bra. Den har underlättat koordineringen mellan involverade aktörer och har fått alla att sikta mot ett tydligt mål. Vi menar att en nollvision kan fungera på ett liknande sätt i arbetslivet.


För att nollvisionen ska ge effekt krävs dock att det praktiska arbetet med den görs tillräckligt starkt. Även här behöver de borgerliga tänka om. Regeringen har bantat arbetsmiljöarbetet. Bland annat har Arbetslivsinstitutet lagts ner och Arbetsmiljöverket decimerats. För att komma vidare i kampen mot dödsolyckorna behöver denna nedmontering vändas i en upprustning:

Arbetsmiljöverkets resurser måste öka så att det blir möjligt att göra fler arbetsmiljöinspektioner. Täta inspektioner behövs för att komma till rätta med missförhållanden. Enligt ILO-normen bör det finnas minst en inspektör per 10 000 arbetstagare. Efter nedskärningarna ligger Sverige klart under normen med 0,6 inspektörer per 10 000 arbetare (att jämföras med 1,85 i Norge och 1,78 i Danmark). Det är på tok för lite.

Det måste etableras en skyldighet för arbetsgivare att rapportera in alla tillbud och arbetsplatsolyckor. För att effektivt kunna rätta till bristerna måste det skapas en helhetsbild.


De regionala skyddsombuden måste stärkas genom statligt stöd till avancerad utbildning och ett vidgat uppdrag. Skickliga skyddsombud gör stor skillnad.

Arbetsmiljöforskningen måste byggas ut och samordnas inom ramen för ett nationellt centrum. Att öka och uppdatera kunskaperna är viktigt för att kunna förebygga olyckor.

Polisens hantering av misstänkta arbetsmiljöbrott måste effektiviseras så att alla ärenden utreds innan preskriptionstiden går ut. Om fler brott följdes av straff skulle det ge viktiga signaler.

Det är mycket bra att det nu blir en nollvision för dödsolyckor på jobbet. Den visionen får dock inte bli en papperstiger, utan måste fyllas med de insatser som krävs för att ingen ska dö på jobbet.


Olle Ludvigsson
EU-parlamentariker (S)
Krister Andersson
Förste ombudsman, LO-distriktet i Västsverige