Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Pingpong-byråkrati skapar merjobb

Arbetslösa i Angered blir ofrivilliga aktörer i ett byråkratiskt pingpong-spel. Foto: SHUTTERSTOCK
Ania Johansson praktiserar på GT:s ledarsida genom Liberala Skrivarakademin Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Arbetslösa i Angered ska inte behöva falla mellan stolarna när byråkratin bekämpar sig själv.

I Angered finns två kommunala organisationer som båda har syftet att hjälpa stadens arbetslösa. Den ena är arbetsmarknadsenheten, den andra är kompetenscenter. Den sistnämnda är kommunens officiella verksamhet. Men det är stadsdelens arbetsmarknadsenhet som driver den mest framgångsrika verksamheten, den så kallade Angeredmodellen.

 

I kommunfullmäktige beslutade man 2014 att stänga ner andra verksamheter för att låta kompetenscentren ta över. I en granskning av Göteborgs-Posten visas att kommunen därmed slösar bort miljontals kronor om året på två liknande, konkurrerande verksamheter.

 

Resursslöseriet är sanslöst. Lägg därtill den byråkratiska nonchalansen i att människor i behov av hjälp blir ofrivilliga aktörer i ett byråkratiskt pingpong-spel.

 

Individer ska inte bli offer för en inhuman byråkrati vars insatser har alldeles för lätt att inta kollektivistiska modeller. Att be om hjälp är också att vara stark och modig – då ska det inte besvaras med ett helvetesgap av passivitet.

 

När två enheter finns till för att jobba med samma problem bör samarbete vara den naturliga andan, inte konkurrens. Att två lika kommunala verksamheter ser varandra som motståndare i en tävling utan pris är provocerande tondövt. Utvecklingen av kommunala verksamheter måste struktureras upp efter det behov som finns hos medborgarna, inte efter deras egna begär och behov.

 

Oförmågan att se klarhet i situationen har förmodligen uppkommit efter KF:s beslut att låta kompetenscentren få företräde, ett beslut som är värt att ifrågasätta givet att den andra enheten med Angeredsmodellen är mycket mer lyckad. Där sysselsätts människor i större utsträckning än i den ”officiella” enheten. 

 

Ännu mer vrickat blir det nu när den lyckade enheten får stå med tomma stolar. Vilket tyvärr inte är på grund av en brist på arbetslösa. För politikerna är dragkampen om de arbetslösa i Angered inte okänd. Ändå har de inte lyckats stoppa det:

– Vi var överens om att inte jobba dubbelt, säger kommunalrådet Jonas Attenius (S) till GP, om en kontakt han tog förra året med Angereds stadsdelsnämnd, då Socialdemokraterna fortfarande styrde staden.

– Vi har ett beslut i kommunfullmäktige som ska följas. Det tycker jag inte att SDN Angered gör. Ytterst kan det bli tal om att ta ett nytt beslut i kommunfullmäktige, säger Jonas Attenius.

 

Lyhördhet är varken Jonas Attenius eller kommunfullmäktiges starkaste sida. Det var trots allt det förra beslutet 2014 som gjorde att de dubbla kostnaderna uppstod från första början. Efter beslutet verkar det som att ingen gjort en rejäl ansats att följa reda ut i situationen. Då är frågan vad ett nytt beslut egentligen skulle tillföra den här gången. 

 

Ska man ha dubbla insatser är det rimligt att också förvänta sig dubbelt så bra resultat. Att så inte är fallet kräver omtag och genomlysning på politisk nivå. Alliansens fortsatta upprensning av det forna rödgröna vanstyret saknar inte områden att ta sig an.

 

Ania Johansson praktiserar på GT:s ledarsida genom Liberala Skrivarakademin