Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hög tid att tömma papperskorgen

Ett skolsystem ska inte vara källa till oro och irritation. Foto: SHUTTERSTOCK
Ania Johansson praktiserar på GT:s ledarsida genom Liberala Skrivarakademin. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

IT-plattformen Hjärntorget borde ha slängts i papperskorgen för länge sedan.

Det har konstaterats för många gånger att Hjärntorget, IT-plattformen för Göteborgs skolor, både har brister i säkerheten och har varit en ständig källa till ångest för föräldrar, elever och personal.

I en motion till kommunfullmäktige för några år sedan lyfte Liberalernas Helene Odenjung och Mariah Ben Salem Dynehäll frågan om att helt enkelt avveckla Hjärntorget. Plattformen bedömdes vara bortom räddning.

 

I flera omgångar har stadsrevisionen granskat och riktat omfattande kritik mot bristerna i Hjärntorget, som använts sedan 2010. Fokus har satts på hur informationen om eleverna har hanterats. Redan 2014 gjorde revisionen bedömningen att: ”[...] varken kommunstyrelsen eller stadsdelsnämnderna har gjort tillräckligt för att tillse att information i Hjärntorget hanteras på sätt som är förenliga med offentlighets- och sekretesslagen samt personuppgiftslagen”.

 

Digitalisering i all ära, men bara på humana villkor. Ett skolsystem ska inte vara källa till oro och irritation. Dess enda uppgift, att vara till förmån för användarna men framför allt gynna elevernas skolgång, borde ha vara relativt enkelt att genomföra. 

 

För att inte tala om alla missnöjda föräldrar som inte heller tyckt att systemet är vare sig användbart eller pålitligt. Om ett barn har uppenbara svårigheter i skolan, som bör rapporteras till hemmet, är en personlig kontakt mellan parterna att föredra.

 

I stället har information som innehåller mycket känslig information om eleverna, exempelvis om mobbning och diagnoser, varit i farozonen för att hamna i fel händer. 

 

Att kommunen låtit detta pågå sedan nio år tillbaka vittnar om en obehaglig låt-gå-attityd där system satts före individer, där IT-infrastrukturen blivit till en dopad labyrint korsad med en hinderbana och där problemen blivit till en prestigefråga.

 

Nu ska Hjärntorget äntligen stängas ner. Programmet ska flyttas till papperskorgen. Göteborg gör rätt i att tömma den snarast möjligt.

 

Ania Johansson praktiserar på GT:s ledarsida genom Liberala Skrivarakademin.