Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Hellre högre biljettpris än försämrad sjukvård

Sjukvård och kollektivtrafik är Västra Götalandsregionens viktigaste  uppgifter. Båda behöver mer resurser. De styrande partierna S, V och MP,  tar pengar från sjukvården för att finansiera kollektivtrafiken i  stället för att finansiera båda.

Antalet äldre ökar och behoven av sjukvård är stort bland de allra äldsta. Den psykiska ohälsan hos de unga ökar. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är lång. När behoven ökar gäller det att öronmärka resurser till sjukvård. Det bästa sättet att få in resurser till hälso- och sjukvården är att vi jobbar och betalar skatt.

Västra Götalandsregionen har fått 8,5 miljarder kronor i nya skatteintäkter sedan 2006 tack vare att fler arbetar. Det lönar sig att anställa och att jobba några timmar extra varje månad. Jobbskatteavdragen har gjort att fler människor jobbar mer. Det ger nya resurser till sjukvården.

Vi som beslutar om fördelning av skattemedel ska se till att resurserna används för att lindra och bota patienter. Sjukvården ska vara effektiv. Eldsjälar i vården ska ha mer betalt när de utför mer vård. Sjukhus som kortar köer ska ha högre ersättning än sjukhus som har långa köer. Risken finns att resurser används till annat än sjukvård eller att vi missar att fördela medel till de sjukhus som är mest effektiva. Så har tyvärr skett de senaste åren.


Kollektivtrafiken och sjukvården konkurrerar om samma skattepengar. Intäkterna till sjukvården kan i princip bara hämtas från skattemedel. Kollektivtrafiken får intäkter från både skattemedel och biljettpriser. Vill man bygga ut kollektivtrafiken samtidigt som sjukvården behöver mer resurser måste alltså biljettpriset på bussen öka, annars får skattemedel avsatta för sjukvården finansiera kollektivtrafiken och sjukvården drar nitlott. Det är det som sker just nu, på grund av att S, V och MP i Västra Götalandsregionen avstår från en finansierad regionbudget.

Kollektivtrafiken ska byggas ut de närmaste åren för att undvika köer in mot Göteborg, för att människor ska ha ett alternativ till trängselskatter och för att utsläppen från trafiken ska minska. Vi ska fördubbla kollektivtrafikresorna i Västra Götaland från 200 miljoner resor till 400 miljoner resor per år.


Ledande S-, V- och MP-företrädare har avstått från att fatta beslut om tillräckliga intäkter till Västtrafik. Det gör att vi har överfulla bussar i rusningstid på vissa orter, busslinjer läggs ner på andra orter och Västtrafik har underskott. Västra Götalandsregionen tar medel från sjukvården för att finansiera en kollektivtrafik som inte byggs ut tillräckligt. Vi har en ryckig kollektivtrafik och en sjukvård som är kassako åt busslinjer och spårvagnstrafik.

Det är oacceptabelt! Värst är det för patienter, anhöriga och vårdpersonal som får otillräckliga resurser till vården. Vi är många som hellre betalar några futtiga kronor mer per bussbiljett än fortsatt försämrad vård!

Kristina Jonäng

Gruppledare (C) Västra Götalandsregionen