Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Gymnasie-ingenjörer är framtiden

Om Sverige ska vara en framgångsrik industri-nation på 2000-talet måste vi förse industrin med duktiga ingenjörer. Rekryteringsläget börjar bli svårt och ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden. Det är dags att återinföra en gymnasieingenjörsexamen i Göteborg.

Uppskattningar pekar på att mellan 10 000 till 18 000 ingenjörer kommer att saknas år 2020.

Framför allt handlar det om tekniskt utbildade chefer på verkstadsgolvet. För deras uppgifter krävs kvalificerad teknisk kunskap, men ingen högskoleexamen.


Industrin står fortfarande för en stor del av sysselsättningen. Över 700 000 svenskar är sysselsatta inom tillverkningsindustrin och i vår region står varuexporten för 57 procent av bruttoregionalprodukten. Andelen är dubbelt så stor som i Stockholmsregionen.

Västsvenska Handelskammaren har under snart tio år mätt attityder bland gymnasie- ungdomar i Göteborg och Västsverige. Resultaten är oroande. Av 51 påståenden hamnar "Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industrin" allra sist. Det låga intresset för industrin, matematik och teknik är en trend som vi måste vända.

Folkpartiet och Moderaterna föreslog i utbildningsnämnden för fyra år sedan att vi skulle ansöka om att få dispens för att få starta en gymnasieingenjörsutbildning i Göteborg. Vi ville då erbjuda de elever som läste tredje året på teknikprogrammet ett fjärde tekniskt år. Den rödgröna majoriteten valde att rösta ner förslaget.

Sedan några år pågår en försöksverksamhet med ett fjärde år på teknikprogrammet runtom i landet och utbildningen finns i dag på 20 orter, dock inte inom Göteborgsregionen. Det är en stor brist.

Vi vill nu erbjuda en sådan utbildning för våra teknikelever, som annars tvingas söka sig från Göteborg. Utbildningen vänder sig till elever som vill få en yrkesutbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt, men också praktiska kunskaper som gör det lättare att senare klara en civilingenjörsutbildning.


Vi menar att det finns tydliga arbetsmarknadsskäl att erbjuda en utbildning som leder till en kompetensnivå mellan dagens gymnasieskola och högskolans ingenjörsutbildningar. Det finns också skäl att skapa en teknisk gymnasieutbildning som kan leda till att fler unga söker tekniska utbildningar på högskolenivå.

Vi hoppas att S, MP och V denna gång är beredda att om att återinföra en gymnasieingenjörsexamen i Göteborg - i alla fall ansöka om möjligheterna att starta upp ett fjärde år.

 

Helene Odenjung

Kommunalråd (FP) i Göteborg och vice ordförande i utbildningsnämnden.

 

Kristina Tharing

Kommunalråd (M) och ledamot i utbildningsnmänden.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!