Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Göteborg överdriver trafikens risker

Myndighetsinformation bör alltid vara så korrekt och neutral som möjligt. Överdrifter och insinuationer till invånarna riskerar att minska trovärdigheten för den som står för informationen.

Om inte medborgaren känner igen sig i det som förmedlas är risken stor att man struntar i budskapet som döljer sig bakom alla floskler och överdrifter.

Vägvalet har sedan starten krävt både politiker och tjänstemän på mer och korrekt information om trängselskatten, det Västsvenska infrastrukturpaketet, Västlänken och med­finansiering. Behovet av information är enormt, det märks till exempel när vi informerar hos bostadsrättsföreningar.

Denna rimliga begäran om saklig information misstolkas av Karl Henrik Sax i GT:s ledare den 17/4. Vi kräver inte alls att alla argument för eller emot trängselskatt ska ältas i varje broschyr till hushållen. Däremot hade det exempelvis varit lämpligt om man lät bli att kalla bilen för "ett ton plåt" som bilisten släpar med sig. Där tappade man förmodligen bort huvuddelen av bilisterna helt i onödan.

När Saab hotades av nedläggning gick pressarna varma hos GT och sida upp och sida ned skrevs. Men i bilstaden Göteborg är bilarna bara plåtlådor! Det är en skymf mot alla som fort ­ farande jobbar inom fordons industrin i Göteborg. Vi ska tillverka bilar men inte köra dem.

Det fungerar inte att banka in ett budskap hos folk, där är vi eniga, men tyvärr ser vi en trend i detta som GT:s ledare inte ville se. Medan vi anser att de bilfientliga stämningarna som nu sprids vara en medveten kampanj från främst den rödgröna majoriteten i Göteborg (och dess förlängda arm Trafikkontoret), så tror Sax dock att "antalet bilar på gatorna blir minst lika många 2030 som i dag". Med fortsatt rödgrönt styre i staden talar inget för att han får rätt.

Fyrfilsgator halveras till "boulevarder" där två, nästan alltid tomma bussfiler, kräver sitt utrymme. p-avgifter chockhöjs gång på gång och p-platserna ska bort från gatorna och in i parkeringshus som inte finns.

Ett annat sätt att vinkla informationen till medborgarna är att låta bli att nämna saker som talar emot den fastslagna politiken. Visste ni till exempelvis att trots stora satsningar på cykelbanor och gratis skytteltrafik över älven har cyklingen bara ökat med en procent sedan 2006?

Och varför informeras det inte om att Göteborgstrafikens klimatpåverkan minskade under 2011 jämfört med 2010? Detta kunde ske tack vare att folk själva tog ansvar för miljön utan att myndigheterna behövde dela ut pekpinnar eller införa trängselskatt.

I debattspalten här intill kritiserar Vägvalet vår uppgift att bilarna år 2030 blir minst lika många som i dag. Men GT hittar inte på. Vi citerade trafikverkets prognos, som ändå för­utsätter att kollektivtrafiken byggs ut kraftigt.

För ännu längre bilköer vill väl ingen göteborgare ha?

 

THEO PAPAIOANNOU

Partiledare, Vägvalet Göteborg

HÅKAN ANDERSSON

 Partisekreterare, Vägvalet

 


Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!