Göteborg missar
en unik möjlighet

Heden kan bli en svensk motsvarighet till Central park i New York.
Foto: Getty Images

Jag var på en stadsutvecklingskonferens i Göteborg 23/1. Folket från  stadsbyggnadskontoret var där och talade om projekten vid älven  (Älvstaden), Heden och Avenyn.

Det var spännande och beklämmande på en och samma gång. Det spännande ligger i den enorma potential som staden har. Jämfört med Stockholm är Göteborg en gles stad, vilket innebär att det finns gott om mark i själva staden för att möta den skriande efterfrågan på bostäder och lokaler. Älvstaden kan bli en fantastisk stadsdel där centrala Göteborg byggs ned till vattenspegeln med Hisingen på andra sidan. Och Heden kan bli en svensk motsvarighet till Central park i New York. Bara fantasin borde begränsa möjligheten att bygga spännande och tätt.


Men så är det inte, och det är i detta det beklämmande ligger. Politikerna vill inte ta det fantastiska tillfälle som erbjuds att bygga en stad för framtidens behov. I stället bygger man vidare på gamla strukturer. Staden har satt som mål att bygga 3 000-4 000 bostäder per år under den kommande tjugoårsperioden. Bara 1 000 av dessa planeras inne i Göteborg. Resten ska byggas på pendlingsavstånd till staden. Fler människor ska alltså sätta sig i bilköerna in till jobben i staden. All akademisk forskning pekar på att det är fel väg att gå.


De städer som har lyckats bäst i världen kännetecknas av att de kunnat locka till sig kreativa hjärnor som skapat nya företag. Dessa entreprenörer vill bo och verka i de täta promenad- och cykelvänliga stadsmiljöer, som de framgångsrika städerna erbjuder.

När dessa företag går bra, skapas nya möjligheter att omvandla enklare tjänster till välbetalda innejobb (som till exempel barrista och personliga tränare). Det innebär att städerna hamnar i positiva spiraler med välbetalda jobb. Om Göteborg har ambitionen att tillhöra framtidens vinnare så visar forskningen (och verkligheten) vad som ska göras: bygg en tät och spännande stad. Det arbetet innebär självklart att staden måste byggas inifrån.

Göteborg har gott om mark i stadens centrala delar. Bygg huvuddelen av de planerade bostäderna där. Det gör det också mer sannolikt att de bostadspolitiska målen kan uppnås. För att få fastighetsägare att investera i nya bostäder räcker det nämligen inte med att erbjuda byggbar mark. Marken måste ligga i attraktiva områden.


Sådana områden finns det gott om i Göteborgs mer centrala delar. Göteborg har alltså en unik möjlighet att utvecklas till en framtida vinnare. Låt inte stadens politiker sjabbla bort den möjligheten!


Tomas Ernhagen

Chefekonom, Fastighetsägarna Sverige