Göteborg måste lära sig att samarbeta

Västsverige är av tradition högteknologiskt och sårbart. Under finanskrisen 2008-2009 försvann 30 000 jobb. Därefter skedde ett trendbrott i förhållande till tidigare lågkonjunkturer. På kort tid tillkom 45 000 nya jobb. Det är en imponerande innovationsförmåga.

Västsverige är av tradition högteknologiskt och sårbart.

Västsverige förbereder nästa konjunktursvängning. Den uppgiften ska förenas med omställning till en fossilfri region. Det förutsätter öppenhet för nya idéer och beslut om regionala systemlösningar. Det behövs en ökad helhetssyn i Västsverige för att bli den mest klimatsmarta regionen i Europa.

Vi som bor och jobbar i Västsverige har ett industriellt kunnande och en hög kompetens inom energieffektiva produktionsprocesser. Kapacitetsuppbyggnad för elektrifierad logistik växer snabbt och leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp från trafiksektorn när projekten implementeras.

Västsverige befinner sig i dynamiken mellan Oslo och Köpenhamn. Profileringen av "the eight million city" sprider en anda av framtidstro som kan locka hit fler framstående forskare, attrahera den bästa arbetskraften, minska utanförskapet och säkra jobben inför framtiden.

Det finns en annan bild av Västsverige som ska bekämpas. Göteborg är inåtvänt. I bästa fall samarbetar kommunerna närmast Göteborg, men kontaktytorna med Dalsland, Bohuslän eller före detta Skaraborgs län är sparsamma. Göteborg har enstaka samarbeten med Borås stad, men i övrigt är inte Sjuhäradsbygden en nära samarbetspartner.

När Göteborg genomför en folkomröstning om trängselskatter får Västsveriges övriga invånare acceptera att göteborgarna har sista ordet, fast västsvenska paketet är en regional produkt. Göteborgs Energi krymper sitt revir och tidigare projekt inom miljöteknikexport slås sönder i brist på en stark västsvensk anda. Vissa samarbeten uteblir helt.


Inbundenhet övergår till svågerpolitik och slarv med skattebetalarnas pengar. Talanger vänder Göteborg ryggen eller tvekar att flytta hit. Västsveriges profil blir otydlig och staden tappar konkurrenskraft.

Om några årtionden kan Göteborg stå under vatten till följd av klimatförändringarna. Vi kan lindra problemen. Västsverige har potential att vara Europaledande inom klimatsmart teknik. Det förutsätter att omlandet involveras. En öppen attityd till landsbygdens entreprenörer kan bli Göteborgs profil också i dag. Om staden själv vill.


Kristina Jonäng

Gruppledare (C) Västra Götalandsregionen, Uddevalla.


Cecilia Andesson

Regionsfullmäktigeledamot (C) Västra Götalandsregionen, Borås


Ulrika Carlsson

Riksdagsledamot (C), Skövde


Rickard Nordin

Riksdagsledamot (C), Göteborg