Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Goda byggmöjligheter längs med Mölndalsån

Mölndalsåns dalgång planläggs. Det ska växa upp bostadsområden under flera etapper inom en 20-årsperiod. Områdena sträcker sig från Lyckholms bryggeri i Almedal till Korsvägen.

Det ger Göteborg möjligheten att bygga unika områden med centrala lägen och nära till kollektivtrafik.

Det unika är att bevara det gamla med det nya. Området har en egen karaktär med nuvarande gamla fabriker av tegel, vilket med fördel kan kombineras med modern funktionalism.

I projekteringen bör planer för grönytor, broar och promenadstråk längs med Mölndalsån genomföras så de boende kan få maximal nytta av åns trivselvärden.

Liknande har gjorts vid Krokslätts fabriker någon kilometer bort. Ett annat exempel finns i Nacka, en kranskommun till Stockholm, invid Järla Sjö. Där har Gustav de Lavals gamla ång- turbinfabrik och den tidigare AGA-fabrikens industriarkitektur fått samsas med ny arkitektur för bostäder. Tillsammans har dessa stilar bevarat det gamla med det nya. Det är två goda exempel på hur Mölndalsåns dalgång positivt kan utvecklas.

Vägvalet anser att en mänsklig småstad med gemenskap, liv och lust på historisk mark är betydande för områdets utveckling men också för Mölndals kommuns utveckling. Vi ser gärna att byggprojektet utvecklas under en kortare tid, på tio-tolv år. Vi ser också projektet samlat under en tidsperiod i stället för byggtid under flera etapper. Vi vill minska bostadsbristen.

 

I nuvarande plan föreslås en jämn bebyggelse på fem till åtta våningar höga hus längs med Mölndalsvägen och Göteborgsvägen. Möjligheten till att bygga högre än så för bostadshus och hus med delvis bostäder bör underlättas i de lägen där andra hus inte riskerar att skuggas. Det ger näringsidkare möjlighet att få fler kunder vilket i förlängningen också underlättar alla trafikslag med färre resenärer när den lokala handeln ökar. Närheten till affärer och arbete ger också de boende högre livskvalitet.

Dalgången har varit en transportkorridor där Västkustbanan, Mölndalsån och E6 ligger tillsammans med anrika industrifastigheter. Det finns ett värde i att bevara historien i framtida stadsplanering.

Trafikverket lägger dessvärre stora markanspråk på kommunerna för framtida utbyggnad av E6 till sexfilig motorväg och sex järnvägsspår. Det medför att den nuvarande barriäreffekten av transportkorridoren i dalgången ytterligare förvärras och därmed riskera Göteborgs och Mölndals kommuns ambitioner att uppnå de möjliga trivselvärden kring ån som grönytor, promenadstråk och nya bostäder.

 

Martin Forsell
Kandidat (Vägvalet) kommunvalet Göteborg
Anders Börjesson
Kandidat (Vägvalet) kommunvalet Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!