Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gilla läget och acceptera beslutet

Flera debattörer hoppar          på mig angående Västlänken. Det är en märklig företeelse att bli påhoppad på hemmaplan för att man förordar en rejäl infrastruktursatsning i Göteborg.

 Motfrågan till Kurt G. Larsson (se GT 6/10) med flera bör vara om Västsverige ska tacka nej till infrastruktursatsningar som underlättar för pendling till och från Göteborg och förbättrar kollektivtrafiken för resande inom Göteborg?

 Det finns säkert resenärer, och inte minst politiska företrädare i exempelvis Stockholm eller Norrland, som gärna vill ha mer medel för trafiklösningar i sina respektive regioner.

Om några västsvenska debattörer ägnar sig åt argumentation på temat att Västlänken är värdelös tillräckligt ihärdigt så kanske satsningarna i Västsverige uteblir.


Orsaken till att          Västlänken dröjde i decennier var just att enighet om västsvenska infrastruktursatsningar saknades. Beslutet om västsvenska paketet inklusive Västlänken kom till därför att det äntligen fanns en enighet och dessutom en regering som ville plocka fram medel.

 Nu måste vi gå vidare och se till att skapa enighet också om nya medel för förbindelser mellan Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Västlänken är ett första steg.

Västlänken är också ett första steg för att förbättra innerstan i Göteborg och börja arbetet för en vackrare stad med färre köer, mindre buller och bättre boendemiljöer.


Kurt G. Larsson          med flera aktörer agerar som om det inte har funnits alternativ till Västlänken under resans gång.

Det är fel. En mängd överväganden har gjorts utifrån olika aspekter, till exempel ekonomi, boendemiljö samt övriga miljömål.

 Västlänken är en del av en helhet som vissa väljer att ständigt ifrågasätta. Jag tycker att det är bättre att gilla läget, acceptera gjorda beslut och fullfölja Västsvenska paketet till gagn för alla som bor, jobbar och reser i Göteborg.

Kristina Jonäng

 Gruppledare (C) Västra Götalandsregionen.

FAKTA