Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Frihandelsavtalet skapar nya jobb

Det är ingen tvekan om att handel, öppenhet och kontakter med andra  länder har gjort Sverige rikt och fortsätter att berika vårt land.  Sverige är ett litet land med en öppen ekonomi som är stark tack vare  handel och stabila statsfinanser.

Globaliseringen påverkar oss vare sig vi vill eller inte, och en viktig del är frihandel och handelsrelationer.

Att värna om vår handel är att värna om vår välfärd. Vi måste se till att den svenska industrin och svenska företag även i framtiden kan fortsätta öka exporten genom att underlätta villkor och sänka tullar så att de är konkurrenskraftiga i resten av världen. Vi behöver komma ihåg vad en öppen och fri handel historiskt har betytt för Sverige och ta med oss det när vi utvecklar handeln vidare.

Frihandels- och investeringsavtal mellan USA och EU, TTIP, är för närvarande under förhandling.

Om avtalet godkänns kommer det skapa världens största regionala frihandelsområde. Vår export till USA beräknas öka med 17 procent.

TTIP-avtalet förenklar handel mellan EU och USA men är också ett avtal som förenklar för ett bolag i det ena området att investera i det andra. Tack vare ett gemensamt område för handel och investeringar kan båda parters bästa förutsättningar användas gemensamt till nytta för såväl tillväxt som till sänkta priser för konsumenterna.

Beräkningar visar att ett införande av TTIP-avtalet i genomsnitt ger varje svensk 1 700 kronor mer i plånboken varje år.

När den svenska handeln ökar blir jobben fler. Ett genomförande av TTIP-avtalet beräknas ge ökad handel och öka antalet nya logistikjobb i Göteborgs hamn och övriga svenska hamnar. När exporten ökar behöver industrin anställa fler.

För att nå alliansens mål om fem miljoner människor i arbete till 2020 behövs 350 000 nya jobb de kommande åren. Då är handeln med andra länder central.

Men synen på TTIP skiljer sig mellan partierna. Vänsterpartiet, som trots allt ingår i Socialdemokraternas regeringsalternativ, anser att frihandel och TTIP är av ondo, och - tvärtemot alla beräkningar - att avtalet inte kommer att ge ökad handel och fler jobb. Sverige har vuxit till den välfärdsnation vi är, i stort mått tack vare handel.

Det vill vi värna och utveckla. Det är symptomatiskt att vänstern inte ser möjligheterna med ökad frihandel. Vänstern har alltid varit mer intresserad av att reglera, begränsa och fördela resurser än av att skapa dem. De står för en politik som sätter bidrag före arbete.

Vi tror på ökad frihandel, samarbete och fler jobb. V vill minska möjligheterna till det.


Sofia Arkelsten (M)

Riksdagsledamot (M), ordförande i Utrikesutskottet

Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot (M), utrikesutskottet