Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Folkomröstningen är en demokratiseger

Under debatten i kommunfullmäktige i går påpekade Anneli Hulthén flera gånger att stadens trovärdighet står på spel om skrivna avtal bryts. En annan beskrivning är att politikernas trovärdighet står på spel. Foto: Jan Wiriden

Det blir en folkomröstning, efter ett beslut med minsta möjliga marginal – en röst! – i kommunfullmäktige. Det är en seger för folkinitiativet och demokratin. Däremot innebär det inte – trots upprepade påståenden om motsatsen – per automatik en förlust för trängselskatten och Västsvenska paketet.

Det blev som väntat en lång debatt i kommunfullmäktige om folkomröstningen i går. Ett skäl är att det egentligen var tre parallella debatter: en om folkomröstning och demokrati, en om trängselskatt och miljö samt en om Västsvenska paketet och behovet av nödvändiga infrastruktursatsningar.

Fortfarande är samtliga allianspartier och samtliga rödgröna partier positiva till trängselskatten. Vad de nu alltså måste göra, förutom rent formella åtgärder som att spika omröstningsdatum, är att övertyga göteborgarna att deras valda politiker faktiskt har rätt.

Det är ingen omöjlig uppgift. De opinionsmätningar som gjorts visar att trängelskattens motståndare är i majoritet – men denna är så pass liten att den definitivt inte kan betraktas som säkerställd.

 

Det är riktigt, som motståndarna till omröstningen noga påpekade, att det finns problem förbundna med en sådan. Det gäller bland annat frågan om hur man gör med redan ingångna avtal om det blir ett nej till trängselskatten. Men det är inte oöverstigliga hinder: och en sak som stadskansliet nu måste göra är att granska alternativa finansieringsmöjligheter, något som borde gjorts redan från början innan man låste fast sig vid en trängselskatt.

Anneli Hulthén (S) påpekade gång på gång att det finns avtal med en rad parter. Rivs de avtalen upp, förklarade hon, innebär det att det kommer att bli svårt att lita på Göteborg och göteborgarna i fortsättningen.

En mer korrekt beskrivning torde vara att det kan bli svårare att riktigt lita på Göteborgs politiker.

Å andra sidan: om kommunfullmäktige sagt nej till folkomröstningen hade det inneburit att politikerna förlorat sin trovärdighet hos många av sina egna väljare. Dessa känner sig redan nu överkörda, därav folkinitiativet: hade de nekats en omröstning hade deras politikermisstro med all säkerhet märkbart ökat.

Argumenteringen om trovärdighet visar endast att Göteborgs rödgröna och allianspolitiker målat in sig i ett hörn. De skulle givetvis följt Stockholms exempel och inlett ett medborgardialog med en eventuell folkomröstning på ett tidigt stadium i planeringen. Det var en allvarlig miss, och politiker från olika partier medger nu också detta.

Men vi ska minnas att en folkomröstning endast är rådgivande, och att även regeringen ska ha med ett ord i laget. Trängselskattens framtid är därför inte avgjord. Men det är viktigt att göteborgarna får möjlighet att meddela sin åsikt om den, och lika viktigt är det att politikerna - såväl lokalt som på riksplanet - lyssnar på dem.