Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Folkomröstning om Dalsland det bästa

STOPP FÖR SAMMANSLAGNING? Tanken på att slå samman Dals-Ed med de andra fyra Dalslandskommunerna är på nytt aktuell.
Foto: Leif Jacobsson

Kommunalrådet Henrik Sundström (M) i Uddevalla förde i somras fram tanken att slå samman Uddevalla med kommunerna Munkedal i Bohuslän och Färgelanda i Dalsland. SKL uttalade sig positivt om idén - det gjorde däremot inte lokalpolitiker i Munkedal och Färgelanda.

Men förslaget ledde till att diskussionen om att slå samman de fem Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål blossade upp på nytt. Och som GT rapporterat kommer nu krav från lokala miljö- och folkpartister om att låta dalslänningarna folkomrösta om sammanslagning.

Att något måste göras för att kommunerna på sikt ska klara sig är de allra flesta eniga om. Vid årsskiftet 2012-13 var deras sammanlagda folkmängd enligt SCB knappt 42 000 personer. Innan 2020 beräknas den har sjunkit till klart under 40 000.


Det blir i praktiken omöjligt för de minsta kommunerna att klara den samhällsservice som krävs av dem, särskilt som andelen äldre kommer att öka.

Tre varianter har diskuterats:

Slå samman de fem till en enda kommun. Det är det mest praktiska förslaget, men har mötts med tvekan av såväl politiker som befolkning i främst de minsta kommunerna, Dals-Ed och Färgelanda. De känner oro för att hamna på undantag, i skuggan av de större Dalslandssyskonen Åmål och Bengtsfors.

Utöka det samarbete som redan finns inom ramarna för Dalslandskommunernas kommunalförbund. Risken är dock att det leder till fortsatt intern konkurrens mellan kommunerna, vilket lätt kan resultera i lokalpolitiska sandlådestrider. Å andra sidan är det lättare att avsluta ett samarbete än att på nytt splittra en sammanslagen storkommun om denna skulle visa sig inte fungera.

Slå samman Dalslandskommunerna med andra kommuner. Uddevalla-Färgelanda har nämnts, ett annat förslag är Dals-Ed och Vänersborg. En stor del av Vänersborgs kommun ligger, liksom mindre delar av Munkedals, Årjängs och Säffles kommuner, innanför Dalslands landskapsgräns.


Det sistnämnda förslaget har som sagt mötts med kalla handen, och innebär att Dalsland i praktiken endast skulle finnas kvar som ett geografiskt område, inget annat. Om de två första råder starkt delade meningar. Men om dalslänningarna vill att deras landskap ska överleva såväl politiskt som ekonomiskt måste de bestämma sig för ettdera.

Med full förståelse för den oro som finns på några håll är en sammanslagning - som vi tidigare påpekat på GT:s ledarsida - det mest rimliga och även det som har störst chans att lyckas. Vi kan jämföra med när alla kommunerna på Gotland på sin tid slogs samman till enda, vilket medförde förbättringar i bland annat samhällsservicen.

Politikerna må tveka, men det är deras väljare som ska ha sista ordet. En folkomröstning är ett skäligt krav, och en stadig grund att stå på för vidare diskussioner. Genomför den, och gör det så snart som möjligt!