Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ett viktigt vägval för hälso- och sjukvården

Höstens val till regionfullmäktige i Västra Götaland handlar om ett viktigt vägval inför framtiden för regionens hälso- och sjukvård. Under de senaste fyra åren har den rödgröna politiska ledningen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valt de kortsiktiga sparbetingens väg för regionens sjukhus, vilket gjort uppdragen närmast omöjliga för sjukhusens styrelser och ledningar.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har de senaste åren som ett av få sjukhus i regionen klarat av redovisa en ekonomi i balans. Detta har dock skett till priset av en verksamhet i obalans, så att SU i dag har några av landets längsta väntetider till besök och behandlingar. Kraven från regionledningen om åtgärdsplaner för ekonomi i balans har uppfyllts, men patienterna har fått betala i form av längre väntetider och personalen betalar i form av försämrad arbetsmiljö.

SU:s ledning får ägna mycket tid och kraft åt att ta fram förslag på kortsiktiga besparingar som sedan visar sig svåra att genomföra, och de lokala enhetscheferna får ägna tid och kraft åt att försöka få en allt mer desillusionerad personal med sig för att försöka genomföra besparingarna. Samtidigt vet alla att sjukhusets verksamhet i grunden är underfinansierad. Därför får patienterna vänta och personalen slita ut sig.

2013 höjde den rödgröna politiska ledningen skatten med 25 öre utan att man åtgärdade problemen med en bristande finansiering av sjukhusens verksamhet. Med fortsatt rödgrönt styre blir det 2015 en ny skattehöjning på minst 25 öre, där mycket litet går till sjukhusen. Följden blir nya krav på personalen.

Vi i Folkpartiet har i vårt budgetförslag understrukit att vi måste ordna med sjukhusens grundfinansiering genom ett tillskott på 750 miljoner. Genom att prioritera sjukvården klarar vi att göra det utan att höja skatten.

För Sahlgrenska Universitetssjukhusets del handlar det om 350 miljoner kronor för 2015. Dessa miljoner löser inte alla problem, men skulle ge sjukhuset realistiska förutsättningar att kunna erbjuda vård i tid och klara såväl ekonomi som en verksamhet i balans. Framför allt skulle tillskottet ge styrelse och ledning tid och möjlighet att arbeta med långsiktig kvalitets- och verksamhetsutveckling i stället för med kortsiktiga sparbeting.

Det finns en relativt stor effektiviseringspotential i svensk hälso- och sjukvård om personalen ges tid, resurser och stöd för att arbeta med kvalitetsutveckling i vården. Det leder till bättre resultat för den enskilde patienten samtidigt som kostnaderna minskar.

Vår erfarenhet är att det är mycket svårt, närmast omöjligt, att bedriva ett framgångsrikt långsiktigt utvecklingsarbete i sjukvården samtidigt som organisationen pressas till nya kortsiktiga sparbeting.

Den politiska ledningen bedriver just nu en självdestruktiv styrning av sjukvården. Detta vill vi i FP ändra på. Vi sätter sjukvården främst och har presenterat konkreta och finansierade förslag för att skapa arbetsro och framtidstro i regionens sjukvård.

Det är det vägvalet som höstens val till regionfullmäktige handlar om.

 

Jonas Andersson

Oppositionsråd (FP)

Helena Holmberg

Regionfullmäktigeledamot (FP)

Kerstin Keen

Ledamot (FP) i SU:s styrelse

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!