Ett stilla uppror
på landsbygden

LUGNT OCH ROFYLLT. Något är på väg att hända på landsbygden. Mycket tyder på att befolkningen har fått nog, och börjar reagera på politikernas fixering vid städer och tillväxtorter.
Foto: Lasse Svensson

Centerpartiet, gamla Bondeförbundet, har alltid framställt sig - och även framstått - som det parti som i första hand tillvaratagit landsbygdens intresse. Med den tilltagande urbaniseringen tappade dock Centern väljarunderlag "på landet", och började i stället försöka skapa ett större sådant i städerna. Det har lett till en mer nyliberal politisk inriktning, som inte uppskattas av kärntrupperna på landsbygden. Motsättningarna kulminerade med det färska förslaget till idéprogram, som upprörde många av partiets lokalavdelningar.

I stället har både små, lokala partier samt ideella föreningar och "bygderåd" bildats i syfte att verka för landsbygdens överlevnad. De har varit splittrade, men börjar nu samlas, främst i Landsbygdspartiet, som under senare tid vuxit genom att bland annat Landsbygdsdemokraterna och Norrländska samlingspartiet anslutit sig. Även ansvariga bakom uppropet "Resten av Sverige" i Småland har gått med.


Partiet siktar på att ställa upp i riksdagsvalet, och även om det inte klarar fyraprocentsspärren kan Landsbygdspartiet få en avgörande betydelse - om det lockar väljare från Centern, som ju kämpar med vikande opinionssiffror. För ramlar Centerpartiet ur riksdagen är det högst tveksamt om alliansen lyckas behålla regeringsmakten.

Också inom kommunalpolitiken har landsbygdsbefolkningen börjat bli mer aktiv. Ett färskt exempel är Ulricehamn, där Landsbygdsalliansen - en sammanslagning av runt 20 ideella grupperingar - tar strid mot kommunalpolitikerna för att rädda tre byskolor. I går kväll bjöd de in till möte för att få i gång en namninsamling med krav på folkomröstning om skolornas vara eller icke vara, meddelar Borås Tidning. Och Berit Frändås (S), vice ordförande i kommunfullmäktige, säger till tidningen att "begärs det en omröstning ska man självklart ha det".


Sammantaget får vi en bild av ett ännu stillsamt men långsamt växande uppror på landsbygden. Det må vara att den avfolkas, men de som bor kvar är kärntrupper som är beredda att ta strid för sin bygd - och, icke att förglömma, jordbruksnäringen. Det är också möjligt att regeringen börjat inse detta. I veckan meddelade nämligen, som vi noterade i går, landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) att en bondeutredning ska tillsättas för att försöka hitta vägar att göra svenskt jordbruk konkurrenskraftigt och ekonomisk bärkraftigt.


Sverige består ju till stor del av landsbygd, och även om den delvis sakta förvandlas till glesbygd är befolkningen ännu stor nog för att påverka politiskt - om den agerar gemensamt. Landsbygdspartiet är ett bevis för att något faktiskt håller på att hända, liksom föreningar och sammanslutningar som folkrörelserådet Hela Sverige ska leva!

Exakt vart det på sikt kan leda är osäkert, men det är något som politikerna bör hålla i minnet. Inte minst de i Centerpartiet.