Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En tågtunnel i Haga löser inga problem

Theo Papaioannou, Partiledare, Vägvalet. Foto: Jan Wiriden

För att kunna bemöta en debattartikel krävs att man förstått budskapet. Vägvalets kritik i en debattartikel på GT.se 28/12 handlade om att miljontals kronor av skattebetalarnas pengar används till propaganda för det Västsvenska paketet. Vi konstaterade att bara en ytterst liten del av broschyren, som alla invånare i Västra Götalandsregionen fick i december, bestod av ren information. Resten var floskler och obevisbara önskedrömmar.

Vi väntade med spänning på en kommentar från ansvariga politiker i Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen eller trafikverket. Men de verkar trivas bäst i egna publikationer där ingen kan säga emot.

In i debatten kastar sig i stället det nätverket Ja till trängselskatt med en replik på GT.se 8/1. Ett nätverk som självmant tagit på sig att bli övriga partiers megafon, trots att det politiska styrkeförhållandet i frågan redan påminner om Davids kamp mot Goliat. De förstår uppenbarligen inte skillnaden mellan offentligt finansierad propaganda och fri journalistik av den typen som GT och GP bedriver. Deras försvar går ut på att detta är en så liten andel av det totala slöseriet inom det Västsvenska paketet att det är försumbart. Att propagandan bedrivits i tre års tid i dyra annonser, broschyrer och reklamfilmer blundar man för.

 

Detta är inte en acceptabel syn på skattemedel. Det finns alltid något annat som skatterna kan användas bättre till, och man måste ständigt vara beredd att omprioritera rätt. Vägvalet hade till exempel inte spenderat hundratals miljoner på att sabotera trafikflödet i Göteborg genom ombyggnaderna av Övre Husargatan, Polhemsplatsen och runt Nordstan, vilket lett till köer, onödiga utsläpp och högre buller. Kommunen tvingas nu till och med subventionera byten av fönstren på Övre Husargatan för miljontals kronor på grund av ökat buller från bussarna. Ännu ett exempel på skattemedel som kunde användas till något mer angeläget.

Nätverket Ja till trängselskatt bortser från Vägvalets kritik och övergår i stället i sin replik till samma tomma fraser som i broschyren. De bemöter alltså vår kritik med samma floskler. De hade sannolikt inte varit lika positivt inställda till om Motormännens eller riksrevisorernas åsikter om trängselskatt respektive Västlänken tryckts i broschyren. Men när det passar deras åsikter har de inget emot lite indoktrinering från makthavarna.

 

Det blir allt mer tydligt att Ja till trängselskatt använder sig av Miljöpartiets argument. En märkvärdig bild målas upp av massdöd i trafiken (trots att siffrorna är nere på krigsårens nivåer, när privatbilismen nästan var obefintlig), enorma vårdkostnader och befolkningens kroniska fetma. Lösningen på allt detta är att bygga en tågtunnel till Haga.

 

Theo Papaioannou

Partiledare, Vägvalet

Håkan Andersson

Partisekreterare, Vägvalet

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!