Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En ny industriepok i Västsverige

Den forskning som bedrivs på Chalmers och vid Göteborgs universitet, i en mängd västsvenska företag och forskningsinstitut samt vid högskolan i Skövde, Borås och Trollhättan bildar sammantaget Europas mest kunskapsintensiva region. Genom bildandet av Västra Götalandsregionen har dessa forskningsresurser också kunnat utvecklas till mer sammanhängande innovationssystem.

Tack vare grundfinansiering av ett antal Science Parks och andra samarbeten för tillämpad forskning i Västsverige kan många idéer finnas i luften samtidigt och fler möjligheter till EU- finansiering kan identifieras. Det finns en innovativ miljö i Västsverige som är oerhört framgångsrik och som har potential att bli ännu mer lyckosam. Det fokus som riktats mot Gothia Forum den senaste tiden visar exempelvis att omvärlden är djupt imponerad av västsvenska satsningar på klinisk forskning.

Nyligen beslutade regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland att ta sig an och engagera sig i den internationella grafen-satsningen som Chalmers ska hålla ihop. Ledarskapet i forskningsprogrammet "graphen flagship" är inte vilken forskningssatsning som helst. Ett försprång i tillämpningen av grafen kommer att innebära konkurrensfördelar inom en mängd branscher och användningsområden.

 

Hela världen skriker efter nya material och material som kan härdas för att få ner vikten, minska utsläppen och öka resurseffektiviteten i alla typer av produktion, processer och produkter. Ingen förstår till fullo potentialen med grafen, men vi bör snabbt se till att västsvenska företag och lärosäten får resurser för att samverka kring demonstration och tillämpning.

Alla förstår att grafen kommer att skapa tusentals nya jobb världen över. Flest blir det i den där man ligger i framkant från början. Västsverige har denna möjlighet, eftersom Chalmers är pekas ut som ledare för forskningsprogrammet. De första försöken för tillämpning inom grafen kan med fördel genomföras via utökade eller modifierade uppdrag till regionens Science Parks och kanaliseras i regionens innovationssystem.

 

Västra Götalandsregionen kan bidra med ekonomiska medel, som gör det möjligt att ta forskningsprogrammet lite längre och lite närmare tänkbara användningsområden. De första små stegen mot kommersialisering, produktion av prototyper och sökande efter processer för en helt ny industri skulle kunna se dagens ljus i Västsverige.

Vi har bara några få år på oss om vi vill dra största möjliga nytta av grafen-satsningen. Vi är glada att Västra Götalandsregionen har tagit första steget i ett sådant arbete tack vare förslaget som vi presenterat i regionutvecklingsnämnden.

 

Kristina Jonäng (C)

Gunilla Leven (M)

Rosie Rothstein (FP)

Magnus Jacobsson (KD)

Ledamöter i regionutvecklingsnämnden

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!