Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Det saknade stycket i utrikesdeklarationen

Utrikesminister Margot Wallström (S). Foto: STINA STJERNKVIST/TT
Gui Minhai, kidnappad svensk förläggare. Foto: PRIVAT/ANGELA MINHAI
Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida. Foto: NORA LOREK

Utrikesminister Margot Wallström (S) nämnde inte den av Kina kidnappade svenska medborgaren och göteborgaren Gui Minhai då hon läste upp regeringens utrikesdeklaration. Detta är stycket som utrikesministern borde högläst.

Herr talman, ärade ledamöter, representanter för den diplomatiska kåren, kära åhörare,

Demokratin är kärnan i Sveriges utrikespolitik. Dess uppgift är att skapa trygghet när omvärlden är orolig. Utrikespolitiken hanterar de förändringar som sker runtom oss.

Vår uppgift kan sammanfattas på följande sätt: Det främsta målet med Sveriges utrikespolitik är att värna om vårt lands och vårt folks trygghet. 

 

Utrikesförvaltningens medarbetare arbetar oförtrutet och dygnet runt, bland annat med stöd till svenskar i nöd- och krissituationer utomlands. De flesta hjälps i tysthet.

Tiden för tystnad är dock över. Kampen för vad som är rätt, riktigt och anständigt kan inte föras i skuggan av det obekväma. Att idka tystnad när vrålet är berättigat, när just det fria ordet är det som hotas av andra regimers förakt för dess betydelse, låter sig inte göras.

 

Att vara tyst när vi måste sjunga högt, är att riskera skada medborgarnas förtroende för det demokratiska samhällsskicket. Kravlös tystnad skapar ingen trovärdighet.

Svenska medborgare ska vara förvissade om att deras land står upp för frihet i alla dess former, mänskliga rättigheter och deras självklara rätt till yttrande- och tryckfrihet - även och inte minst när andra manar till återhållsamhet och måttlighet. 

 

Måttfullhet kräver dock ett visst mått av grundläggande respekt. Respekt för den internationella rättspraxisen, respekt för mellanstatliga relationer och respekt för att inte ta sig friheter det saknas rätt till. Måttfullhet är inte heller ett ledord för en feministisk utrikespolitik med självrespekt.

 

Herr talman,

 

Utrikesförvaltningen hanterar flera mycket svåra ärenden, och ett antal namn är välkända för alla i den här kammaren. Vi agerar alltid med deras bästa för ögonen. Två av dessa namn är Dawit Isaak och Gui Minhai. 

Att svenska medborgare kidnappas och hålls olovligt fängslade mot sin vilja är ett brott mot flera internationella konventioner. Att Kina har kidnappat göteborgaren och förläggaren Gui Minhai, en svensk medborgare, är inte bara en hutlös förolämpning mot det internationella samfundet - det är en ängslig handling som avslöjar det som vi alla borde ta fasta på: 

 

LÄS MER: GT LEDARE: Wallström glömde bort Gui och Isaak 

 

Medan omvärlden ser med tilltagande förskräckelse på ett hårdnat och allt mer repressivt samhällsklimat i Kina mot dissidenter, medborgaradvokater, konstnärer och minoriteter, samt Kinas allt stärkare militära närvaro allt längre ifrån Kinas egna gränser, och en rädsla för vad ett auktoritärt diktaturstyre kan innebära även för oss, kan det inte råda något tvivel om följande:

 

Oron är inte vår. Allt det som den kommunistiska diktaturen räds, finns hos oss. Att Kina närmar sig den fria liberala västvärlden genom investeringar, företagsuppköp och globala samarbeten innebär även att våra idéer, värderingar, kulturella uttryck och våra friheter därmed närmar sig det kinesiska fastlandet. Genom att sträcka sig utåt, har förtryckarregimen insett att vi riskerar att påverka dem inåt. 

 

LÄS MER: GT LEDARE: Gui Minhai måste friges 

 

Ju hårdare Kinas grepp blir om sin egen befolkning, desto mer har diktaturen att förlora. Därmed är Kinas kamp för att stärka sin kontroll över den globala ekonomin även en kamp för att kunna fortsätta förtrycka sitt eget folk. Må så vara, men det ger dem sannerligen inte rätt att förtrycka vårt.

 

LÄS MER: GT LEDARE: Kina måste släppa kidnappad göteborgare 

 

En regering med just feministisk utrikespolitik som främsta medel får inte relegeras till en övning i poser och symboler. Vi skräder inte orden och räds inte stora aktörers divalater då deras vårdslöshet avslöjas, uppmärksammas och ifrågasätts. Kina får inte förväxla sin framväxande roll på världsscenen med ett carte blanche för överträdelser, övergrepp och rättslöst agerande. Ytterst skadar ett sådant beteende Kina självt. Om detta borde Kinas ledning inte tvivla.

 

Herr talman,

 

Gui Minhai måste snarast möjligt släppas fri och tillåtas att resa hem till Sverige. 

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på GT:s ledarsida. 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!