Det patriarkala våldet är en global pandemi

Var tredje kvinna i världen misshandlas, fysiskt eller sexuellt. Det säger Världshälsoorganisationen, WHO, i en ny global studie som presenterades förra veckan.

Studien visar att cirka 35 procent av världens kvinnor misshandlas någon gång av sin partner eller av någon släkting. I 42 procent av fallen får kvinnan allvarliga skador.

Claudia Garcia-Moreno, författare till studien, menar att siffrorna visar att misshandel av kvinnor är ett globalt hälsoproblem som nått epidemiska proportioner.

Till dessa siffror måste vi också lägga kunskapen om att de flesta fall inte rapporteras alls. Problemet är alltså betydligt större än siffrorna visar.

I Sverige har Carin Götblad uppgiften att samordna arbetet kring våld i nära relationer. På DN Debatt (23/6) skriver hon att Sverige i ett internationellt perspektiv visserligen har kommit långt men att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Hon föreslår bland annat ett tolfte nationellt folkhälsomål för att se ett minskat våld i nära relationer.

Vi kan bara hålla med! Redan år 2005 gjorde Feministiskt initiativ en rapport, I skuggan av våldet, där vi såg mäns våld mot kvinnor som ett omfattande samhällspolitiskt problem. Vi krävde att frågan skulle lyftas upp som en av de viktigaste politiska frågorna, att både stat och kommun skulle tvingas ta ett ökat ansvar, att breda folkbildningsinsatser om det patriarkala våldet skulle genomföras, att kvinno- och tjejjourerna skulle få ökade och permanenta bidrag, att möjligheterna att få skyddat boende skulle bli större.

Sedan dess har våldet ökat, situationen för jourerna försämrats och de skyddande boendena har blivit fullbelagda. De kvinnor som har turen att få en plats kan inte flytta därifrån för det finns inga bostäder. Så är det i storstäderna. På landsbygden är ointresset för frågan det största problemet och föreställningen om att "det händer inte här" sitter hårt.

För att komma framåt behöver fler höja rösten. Då behövs det någon som går före. Som inte sneglar sig ängsligt över axeln i ständig rädsla för att tappa väljare. Den rollen har Feministiskt initiativ. Vi menar att det patriarkala våldet, inklusive våld i namn av heder, ska betecknas som en global pandemi och absolut ses som ett folkhälsoproblem. Inte minst är det ett gigantiskt säkerhetspolitiskt problem. När hälften av kommunens/regionens/landets/världens medborgare inte kan garanteras säkerhet i vardagen är det ett skandalöst säkerhetspolitiskt misslyckande. Ett folkrättsligt fiasko!


Gudrun Schyman

Sissela Nordling Blanco

Stina Svensson

Talespersoner för Feministiskt initiativ