Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Det är de rödgröna som misslyckats

Hälsan är inte jämt fördelad. Foto: Lasse Svensson

Hälsan är inte jämlikt fördelad. Och skattesänkningarna är inte bra för hälsan. Det skriver regionpolitikern Joakim Larsson (MP) på GT.se 10/1.

Han pekar på ett allvarligt samhällsproblem. Den stora skillnad i livschanser som i dag finns i vår stad är helt oacceptabel. Medellivslängden ökar i Sverige och i världen, men jag delar på djupet Larssons oro över att lågutbildade och socialt utsatta släpar efter.

Joakim Larsson har också helt rätt i att hälsa handlar om så mycket mer än om sjukvårdens insatser. Men sen går han tyvärr vilse bland sina argument.

 

Hans tes är att alliansregeringens politik bidrar till ohälsa. Han pekar på kontroll över det egna livet och socialt engagemang som viktiga för den enskildes hälsa, och på något sätt skulle alltså alliansregeringens politik ha minskat människors kontroll över det egna livet.

Men han har fel, och för att bevisa det behöver jag inte gå längre än till hans egen artikel. Arbete och egenförsörjning är kanske den viktigaste vägen till makt över det egna livet, och intressant nog lyfter Joakim Larsson själv fram belägg som visar att andelen långtidsarbetslösa i Sverige är lägst i EU.

För trots en omfattande global kris har Sverige klarat sig bra. Sysselsättningsgraden är i dag i nivå med den vid regeringsskiftet 2006.

Regeringens arbetslinje och sänkta skatter på arbete har hållit uppe deltagandet på arbetsmarknaden. Sambandet är enkelt, också enligt miljöpartistisk logik. Precis som höjd bensinskatt leder till färre körda mil, leder lägre skatter på arbete till att fler arbetar.

 

Det är viktiga siffror. Inte bara är det egna förvärvsarbetet centralt för den enskildes hälsa, det är också genom allas vårt arbete som skola, vård och omsorg finansieras. Därför är Joakim Larsson också fel ute när han påstår att regeringens politik lett till mindre pengar till Västra Götalandsregionen.

+ För det första: de totala skatteintäkterna i Sverige har stigit med tio procent, eller 150 miljarder, mellan 2006 och 2012. Pengar som i hög utsträckning gått till den svenska välfärden.

+ För det andra: statsbidragen till Västra Götalandsregionen har ökat, i motsats till vad Joakim Larsson påstår. 2006 uppgick statsbidragen till 6,4 miljarder för att år 2012 ha ökat till 8,2 miljarder.

Jag hade önskat att Larsson fokuserat mer på vad hans parti vill göra i Västra Götalandsregionen i stället för att skylla på regeringen.

Men jag kan förstå att han väljer att glömma sitt eget partis misslyckanden. Miljöpartiet ingår i dag i ett regionstyre som varken förmår styra sjukvården eller finansiera sjukhusen. Vilka konsekvenser detta får för folkhälsan på sikt kan jag bara spekulera i.

 

Helena Holmberg

Ledamot (FP) regionfullmäktige, vice ordförande Angereds närsjukhus

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!