Demokratiska beslut på kollisionskurs

GT har drivit debatten om trängselskatt och demokrati, men grundläggande fakta  saknas: ett nej riskerar att slå mot ungdomar, äldre och  låginkomsttagare samt riskerar att öka belastningen på sjukvården. I  Göteborg är vi många fler som behöver kollektivtrafik än bil, så det är  dags att lyssna på dem vars röster sällan hörs.

Alla ska vara med och betala, alla ska betala lika, ropar bilister som inte förstått hur Västsvenska paketet finansieras och varför. Över 50 procent är från skattemedel, resten från trängselskatt. Bilister tar tio gånger mer stadsyta i anspråk, bidrar till mer utsläpp och ohälsa där alla skattebetalare sedan får vara med och betala högre sjukvårdskostnader, läkemedelskostnader, sjukskrivningar och arbetsfrånvaro.

Hur är det då rättvist att dela notan lika?

Det är inte bara ett behållande av trängselskatten som kan skapa stort missnöje, utan även höjd kommunalskatt, utförsäljning av kommunala bolag och trängseln på gatorna kan väcka starka känslor. Nej-sidan ser trängselskatten som ett svek och demokratihot, men de som verkligen möter våra ungdomar inser att den riktigt djupa sociala oron inte har något som helst med trängselskatt att göra. Effekterna av ett nej kan däremot ha stark påverkan.

Vi behöver satsa stort och brett på de färdmedel som kan användas av alla, oavsett ålder, kön, ekonomi och bakgrund. Samtidigt som vi gläds tillsammans med GT över att ungdomar getts fri tillgång till vår kollektivtrafik under sommaren så riskerar framtida ungdomars tillgång till den att försämras.

Trängselskatten är en viktig kugge för att genomföra satsningen på förbättrad kollektivtrafik, men folkomröstningen ger en mycket begränsad demokratisk vägledning då den till att börja med bara gäller trängselskatten.

Undersökningar har hittills visat på att en majoritet för är trängselskatten och även de flesta andra delarna av Västsvenska paketet. Att mena att folkviljan är att hela paket ska rivas upp är en felaktig slutsats även vid ett nej till trängselskatt.

Kranskommunerna har en demokratisk rättighet att behålla ett avtal som minskar köer både på vägar i och in till Göteborg C. Här riskerar två demokratiska beslut hamna på kollisionskurs med varandra. I slutändan finns det en risk att många vanliga medborgare sitter med Svarte Petter utan inflytande, och att unga, gamla och svaga glöms bort. Vi tror att Göteborg kan klara de stora utmaningarna vid ett nej, men för oss som älskar Göteborg är ett ja och diskussion om framtida nya utmaningar så mycket bättre.


Jan Lenander

Åsa Österlund

Nätverket Ja till trängselskatt

DEBATTERA I GT

Vi välkomnar politisk debatt, inte minst lokal och regional. Mejl: debatt@gt.se Fax: 031-725 90 02.

Artiklarna får inte vara längre än 2 600 tecken inklusive mellanslag. Arvode ges normalt inte och manus returneras ej.

Redaktionen förbehåller sig möjligheten att korta och rätta insänt material.