Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Debatt: vill ha modernt ledarskap i Göteborg

Det är en hög omsättning på alla chefsnivåer i Göteborgs Stad. Hälften  av cheferna på den strategiska nivån och många av första linjens chefer  (som ansvarar för medarbetarna som arbetar direkt med göteborgarna i  vården, skolan och omsorgen) har lämnat eller tvingats lämna sina  uppdrag.

Vad beror den höga chefsomsättningen på? I samband med införandet av den nya stadsdelsorganisationen 2011 infördes en mer hierarkisk ledningsstruktur med fler chefsled än tidigare. Detta har inneburit att stadsdelsledningarna kommit väldigt långt ifrån verksamheterna som de har huvudansvar för.

Vi är de fackförbund som organiserar chefer i Göteborgs Stad. Många av våra chefsmedlemmar hör av sig till oss och berättar att man i den nya organisationen tagit ifrån enhetschefer och skolledare i stort sett alla mandat. Det finns inte resurser till allt det som politikerna vill ha i form av verksamhet och kvalitet och det är cheferna som får ta ansvaret för denna situation. Men ställer sig politiker och stadens högsta chefer frågan om cheferna i stadsdelarna har möjliga eller omöjliga uppdrag innan de låter huvuden rulla?


Hur har det blivit så här? Vilka signaler sänder stadens politiker ut till sina höga tjänstemän om vad man förväntar sig för ledarskap? Det är ju ingen hemlighet att all forskning visar att det ledarskap som ger framgång är ett ledarskap som visar medarbetarna förtroende och där man lyssnar på sina medarbetare och deras förslag innan beslut fattas.

Se omedelbart över stadsdelsförvaltningarna ledningsorganisation med syfte att skapa ett förtroende mellan beslutsfattare och första linjens chefer. Är det nödvändigt med tre chefsled mellan en enhetschef och stadsdelsnämnden? Låt de kunniga cheferna och medarbetarna som redan finns i organisationen få i uppdrag att se över ledningsstrukturen. Vi är övertygade om att resultatet då blir bättre än om man anlitar dyra externa konsulter.


Vi vill se ett ledarskap i Göteborgs Stad där man tar tillvara på sina medarbetares kompetens och engagemang för att bästa sätt kunna möta göteborgarnas behov. Det är ett modernt ledarskap. Om ledarskapet också ges de resurser och förutsättningar som krävs för att uppfylla politikernas mål och förväntningar så kommer det starkt bidra till att Göteborgs nuvarande chefskarusell ersätts av kontinuitet och långsiktighet.


Janis Fredman, yrkesansvarig för chefer i Vision Göteborg

Marcus Gustavsson, ordförande Vision Göteborg

Brith Holm, samordnare för Vårdförbundet i Göteborgs Stad

Elisabet Mossberg, ordförande Lärarförbundet i Göteborg

Eva Stockfelt, ordförande Saco-rådet i Göteborgs Stad

Torgny Tjärnskog, ordförande Lärarförbundets Skolledarförening i Göteborg